nieuws

27 feb 2013, 20:08

Groningen wil uitkeringsfraude terugdringen: extra boete net zo hoog als het gefraudeerde bedrag

De gemeente Groningen gaat uitkeringsfraude harder aanpakken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 1 januari 2013 is landelijk een strengere fraudewet ingegaan. Fraudeurs moeten niet alleen het fraudebedrag terugbetalen, maar krijgen daarnaast een boete die net zo hoog is als het gefraudeerde bedrag. De gemeente Groningen heeft als gevolg daarvan het handhavingsbeleid aangescherpt. Duidelijke informatie en een goede dienstverlening moeten fraude voorkomen. Met controle op maat en sancties gaat de gemeente fraude bestrijden.

Strenger vanuit het Rijk


Het Rijk wil dat gemeenten nog strenger gaan optreden tegen uitkeringsfraude en ontneemt gemeenten daarom een groot deel van de beleidsvrijheid bij het opleggen van sancties bij geconstateerde fraude. Gemeenten worden verplicht identieke, strengere sancties op te leggen.


Op 1 januari 2013 is die nieuwe, strengere fraudewet in gegaan. Centraal in de nieuwe wet staat een hardere aanpak van misbruik van de bijstand. De bijstand moet bij die mensen terecht komen voor wie het bedoeld is, en misbruik moet gestraft worden.


Wie na 1 januari 2013 fraudeert met een uitkering moet niet alleen de teveel ontvangen uitkering terugbetalen, maar krijgt daarnaast ook te maken met een veel hogere boete. Deze boete is net zo hoog als het gefraudeerde bedrag. De fraudeur moet dan dus het dubbele betalen. Niet alleen de boetes worden hoger, de pakkans ook. Gemeentes krijgen steeds meer mogelijkheden om te controleren of klanten de juiste informatie hebben doorgegeven.

Denk aan koppeling van bestanden en de mogelijkheid om de woonsituatie te controleren.