nieuws

03 nov 2010, 21:09

Groningen wil mooiere woonboten in diepenring en Noorderhaven

B en W van Groningen vinden dat de woonkwaliteit en het aanzicht van de woonboten in de diepenring en de Noorderhaven moeten worden verbeterd, en hebben daar een viertal maatregelen voor in petto. Tot dit besluit is het college van burgemeester en wethouders gekomen na overleg met bewoners en belangenorganisaties. Het gaat om het verlenen van onderhoudssubsidies voor woonbooteigenaren, het verbeteren van de voorzieningen in de Noorderhaven, het invoeren van nieuwe regels voor het beter functioneren van de Noorderhaven als vrijhaven en het stellen van beeldkwaliteitseisen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De maatregelen komen voort uit het verbeterplan ‘Wonen op het water’. Dit plan is in nauw overleg met bewoners en belangenorganisaties ontwikkeld en is door de raad vastgesteld in 2009. Nu gaat de gemeente samen de bewoners en belangenorganisaties aan de slag om het verbeterplan uit te voeren.

Er komt een subsidiefonds van 100.000 euro voor woonbooteigenaren om het onderhoud te verbeteren. Daarnaast kunnen eigenaren gebruikmaken van een gunstige leenregeling. Er is 225.000 euro beschikbaar voor de herinrichting van de Noorderhaven en extra voorzieningen in de haven, zoals stroomkasten, brievenbussen en afvalwater-inzameling.

Er komen nadere regels die ervoor zorgen dat schepen en arken een betere beeldkwaliteit krijgen. De samenhang in compositie tussen onderbouw en opbouw en verwijzing naar oorspronkelijke vorm zijn daarbij uitgangspunten. In de toekomst worden alleen voormalige bedrijfsschepen die varen en goed zijn onderhouden in de Noorderhaven toegelaten. Ook de verbetering van het beheer, het onderhoud langs de kades en intensievere handhaving zullen bijdragen aan de betere woonkwaliteit in de Noorderhaven. Met deze maatregelen wordt de diepenring en de Noorderhaven weer het visitekaartje van de stad waar het ook voor woonbootbewoners goed wonen is.