nieuws

22 feb 2001, 00:12

Groningen wil af van bagger in stadswateren

De gemeente Groningen wil af van ongeveer 330 duizend kubieke meter bagger op de stedelijke waterbodems. Voor ruim 40 miljoen gulden gaat zij de komende zes jaar samen met waterschap Hunze en Aa's de vervuiling van onder meer het Reitdiep, het Eemskanaal en het Hoendiep te lijf.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de loop van de jaren raakten de Stad-Groningse wateren sterk verontreinigd door de lozing van vervuild water, riooloverstort en scheepvaart. Het vieze water uit de stadsgrachten en -kanalen heeft er voor gezorgd dat het Eemskanaal en de Oosterhomhaven in de provincie tot de meest vervuilde wateren van Nederland behoren.
Vooral de grote hoeveelheid kwik zorgt voor milieuproblemen. Om te voorkomen dat de waterbodems in de stad opnieuw vervuilen, heeft de gemeente de afgelopen jaren vervuilde bedrijfsterreinen schoongemaakt en riooloverstorten afgesloten. Ook milieudelicten worden tegenwoordig harder aangepakt.
Het meest verontreinigde slib uit de Groningse grachten gaat naar stortplaats de Stainkoel'n in de stad. Omdat daar te weinig capaciteit is, wordt de rest van het slib opgeslagen in baggerdepot IJsseloog in het Ketelmeer.
Het ministerie van VROM betaalt het grootste deel van het baggerproject, bijna 23 miljoen, op voorwaarde dat het binnen zes jaar wordt uitgevoerd. Dit najaar begint daarom de sanering van het Reitdiep en het Balkgat. De gemeenteraad van Groningen moet nog formeel beslissen over een bijdrage van 10 miljoen. De rest komt voor rekening van de provincie en de waterschappen.