nieuws

20 jun 2012, 09:09

Groningen wil aardwarmte: Stad ‘uitermate geschikt’

De gemeente Groningen wil overgaan op het grootschalig gebruik van aardwarmte. Vanavond bespreekt de Groningse gemeenteraad een plan daartoe van wethouder Frank de Vries.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De warmtevisie richt zich op het benutten van restwarmte, aardwarmte en warmte/koude-opslag (WKO) in de bodem. In de stad Groningen liggen hiervoor bovengemiddelde kansen vanwege geologische omstandigheden en de aanwezigheid van enkele grote producenten van restwarmte.


Wethouder De Vries: “De stad Groningen is uitermate geschikt voor warmtekrachtkoppeling. Andere steden zijn dat veel minder. Utrecht bijvoorbeeld weer helemaal niet.”


"Er valt in de ondergrond van Groningen een wereld te winnen", aldus de wethouder. Om het toekomstige gebruik van de grond onder de stad te reguleren, heeft het college van B&W het regie-plan – ‘Stad verdiept’ – opgesteld.


‘Groningen duurzaam warm’

Voor de verdere uitwerking is de rol van de gemeentelijke overheid van doorslaggevende betekenis. Dit heeft vooral te maken met de noodzakelijke aanleg van kostbare ondergrondse warmte-infrastructuur. Er zijn al diverse concrete initiatieven en projecten. Voor de stadsdelen Europapark, Noordwest en Hoogkerk worden integrale energie-gebiedsvisies opgesteld.

Er lopen diverse projecten voor warmte/koude-opslag (Forum, Europapark, Grunobuurt). Ook wordt er onderzocht hoe restwarmte van het UMCG kan worden gebruikt in de Oosterparkwijk. Voor het noordwestelijk deel van de stad heeft de gemeente een concessievergunning geothermie. Daarmee kan er de komende jaren aardwarmte worden opgespoord.


Met dit gemeentebrede plan maakt de stad Groningen een noodzakelijke kwaliteit- en efficiencyslag in haar ruimtelijke beleid. Het beleidsplan ‘Stad verdiept’ geeft richting aan de noodzakelijke regie en coördinatie over de ondergrond. Daarbij wordt nadrukkelijk de relatie met de bóvengrond gezocht.

 

De de vergadering is vanavond live te volgen via:  www.groningen.nl/gemeenteraad.