nieuws

12 okt 2016, 10:10

Groningen wil 89.000 woningen CO2-neutraal krijgen

Groningen wil 89.000 woningen CO2-neutraal krijgen

Het college van B en W wil veel meer werk maken van de ambitie om de stad CO2-neutraal te krijgen. Vanmiddag bespreekt de raadscommissie ‘beheer’ nieuwe plannen van B en W daartoe. Zoals het voorstel om binnen 19 jaar de CO2 uitstoot van 89.000 woningen tot het nulpunt te reduceren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanmiddag vergadert deze gemeenteraadscommissie opnieuw over de ‘route’ om als stad Groningen in 2035 energieneutraal te zijn. Samen met een groot aantal partners waaronder woningcorporaties, de Groningse ziekenhuizen en het onderwijs wil de gemeente de zogeheten energietransitie versnellen: van fossiele brandstoffen naar duurzame energie uit bijvoorbeeld zon en water.

Zo bereidt de gemeente een proef met warmtepompen voor die CV-ketels kunnen vervangen. Verder overlegt de gemeente met partijen die de introductie van elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof kunnen bespoedigen.

Om CO2-neutraal te worden is energiebesparing bij de inwoners ook belangrijk, zo stel het college van B en W.

Daarom krijgt energieloket ‘Groningen woont SLIM’, dat adviseert over energiebesparing, een belangrijke rol. “Groningen heeft 89.000 woningen”, aldus B&W. “We hebben nog 19 jaar (heden tot 2035) om de CO2-uitstoot naar het nulpunt te reduceren.”

 

(Foto: Zonnepanelen die recent op het dak van het Alfacollege werden geplaatst, in samenwerking met Grunneger Power en buurtbewoners)