nieuws

28 aug 2009, 07:07

GRONINGEN WEERSTAAT LEGER VAN BOMMEN BEREND VAN 24.000 MAN

Het is vandaag op de kop af 337 jaar geleden dat er een einde kwam aan het beleg vande stad Groningen. De belegeraar was de bisschop van Munster, bijgenaamd Bommen Berend. Wanneer deze ambitieuze deugniet zijn zin had gekregen had Groningen bij het toenmalige Munster gehoord en uiteindelijk bij Duitsland. Dat Groningen in 1672 stand wist te houden was dan ook niet alleen voor de stad, maar voor de hele Republiek der Verenigde Nederlanden van grote betekenis. Vandaar ook dat Joost van den Vondel een ode schreef over Groningen. Bommen Berend had de stad in 1672 maandenlang belegerd, maar het schoot niet op, zo lezen we op de website GRUNN.nl.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bommen Berend breekt het beleg op als de helft van zijn 24.000 man tellend leger is gesneuveld (4.600 man), gevangen genomen, gedeserteerd (samen 5.500 man) of door ziekte niet meer in staat is te vechten (daarmee de kans lopend dat hen 'een kogel wordt gegeven').


Ook maakt hij de tactische fout de artilleriebatterijen te zwaar te laden (om ze een groter bereik te geven). Ze raken daardoor nogal eens onklaar. De loopgraven tenslotte zijn door het aanhoudend slechte weer ondergelopen.


Het Münsterse leger voert ook in de rest van 1672 (en in beide volgende jaren) nog strijd in het noorden. In Reiderland, Westerwolde en Coevorden (in deze stad zelfs tweemaal) vindt het daarbij opnieuw Rabenhaupt op zijn weg. Het leger van Rabenhaupt lijdt een nederlaag bij Veldhausen in de Grafschaft Bentheim. Nog in maart 1674 wordt Groningen opnieuw aangevallen door Münsterse troepen.


Uiteindelijk wordt de Republiek gered door het ingrijpen van de keurvorst van Brandenburg, van de Duitse keizer en van de koning van Spanje. De Engelsen worden door de Nederlandse vloot (onder aanvoering van Michiel de Ruyter) meermalen verslagen.
In april 1674 wordt vrede gesloten met Münster, in 1678 met Frankrijk.


Groningens Ontzet is tot 1795 elk jaar gevierd. Na de Franse tijd wordt de herdenking in 1821 eenmalig weer opgevat. Sinds 1838 is 'de 28e' opnieuw een jaarlijkse feestdag.


Bron:  www.grunn.nl