nieuws

26 jan 2010, 21:09

Groningen is zo maar 10.000 studenten kwijt

Groningen blijkt 10.000 studenten meer te herbergen dan tot nu toe officieel door de gemeente werd aangenomen. Die baseerde zich op cijfers van de RUG en de Hanzehogeschool Groningen. Deze drie super-instellingen, met duizenden medewerkers, hebben een curieuze telfout gemaakt. Groningen telt niet ruim 20.000 studenten, maar ruim 30.000. Koren op de molen van de partij Student en Stad. Fractievoorzitter Stefan Antuma schrijft in zijn dsg- weblog dan ook over de verdwenen 10.000 studenten:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘De gemeente is tot de conclusie gekomen dat er 10.000 studenten meer in Groningen wonen dan eerst werd aangenomen. De teller staat momenteel op 32.700. Maar er is niet nieuws onder de zon, vorig jaar waren het er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek al 30.500
De Universiteitskrant besteedde op 15 januari 2009 onder de kop "duizenden studenten zoek" ruim aandacht aan de kwestie. Ik heb vervolgens in de raadscommissie Ruimte en Wonen van 21 januari aan wethouder Frank de Vries gevraagd hoe dat zat. Zijn reactie: "Ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat wij de juiste cijfers hanteren, dat is heel verstandig om je beleid wat betreft de woonvisie en alles wat je bouwt om dat goed in de vingers te krijgen. Maar ik laat er nog even kijken of we met wat serieus te maken hebben." Vanuit het college ging vervolgens de radiostilte over dit onderwerp in. Om in de woorden van de wethouder te blijven: er wat dus blijkbaar niets serieus aan de hand.
Exact een jaar later komt de conclusie van het Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente. Er wonen 32.700 Nederlandse studenten in Groningen, waar de gemeente eerder uitging van 22.400. Ik kan me voorstellen dat het wel even duurt voordat zo'n schokkende ontdekking echt goed tot je doordringt. Daarnaast komt het natuurlijk wel een beetje knullig over dat je de administratie van de kennisinstellingen volgt, terwijl deze instellingen zelf al aangeven dat ze er ook naast kunnen zitten. Zeker voor een beleidsterrein als studentenhuisvesting moet je het domweg over de juiste getallen hebben.
Ik ben in ieder geval blij dat de gemeente Groningen nu wel beschikt over actuele en kloppende cijfers om alles in de vingers te krijgen. Dat een en ander zorgt voor een bijstelling van de plannen blijkt uit de 4500 permanente wooneenheden voor Reitdiep, CiBoGa, Eendrachtskade en Paddepoel en de aanvullend geplande 1800 tijdelijke wooneenheden.
Op 5 februari aanstaande start de manifestatie over jongerenhuisvesting. Dan zal ik uitgebreid ingaan op de inhoud van de huidige plannen en onze visie op jongerenhuisvesting tot 2018.’’

www.dsg.nl