nieuws

03 mrt 2008, 21:09

Groningen vraagt suggesties: wat te doen met schip ‘Heemskerck’ ?

Vanmorgen zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de afsleep van het schip van de onlangs overleden Kars Thaden. Het schip wordt de komende dagen leeg gepompt en dan afgesleept naar een andere plaats in de stad. Maandagmorgen werden vierhonderd handtekeningen overhandigd aan wethouder Jannie Visscher door vrienden van Kars, De gemeente Groningen staat open voor suggesties voor behoud van het schip ‘Heemskerck’. In afwachting van een vervolg wordt het schip versleept naar de Scandinavische havens aan het Winschoterdiep. Dat is de uitkomst van een overleg van wethouder Jannie Visscher met een aantal betrokkenen en vrienden van de overleden eigenaar Kars Thaden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Over de toekomst van de ‘Heemskerck’ is de gemeente in gesprek met een aantal partijen. De gemeente wil, als dat kan, behoud van het schip mogelijk maken. Wethouder Jannie Visscher heeft zelf op donderdag 21 februari overlegd met een aantal vrienden en relaties van wijlen Kars Thaden. Enkele betrokkenen willen met een plan komen. Hiervoor hebben zij de tijd gekregen tot 1 april. Dan wil de gemeente een besluit nemen over de toekomst van het schip.


Inmiddels heeft de gemeente ook contact met de familieleden van de overledene. Met hen wordt nader overleg gevoerd over de afhandeling van de erfenis. In januari heeft de gemeente al een aantal persoonlijke zaken van boord gehaald en in bewaring genomen.


Kort na Thadens overlijden in januari dreigde de Heemskerck te zinken. De gemeente heeft daarop het beheer overgenomen en het schip tijdelijk vastgelegd met staalkabels. Omdat de huidige situatie niet veilig is voor het scheepvaartverkeer en tot schade kan leiden wil de gemeente het schip binnenkort weghalen uit de Noorderhaven. Een bedrijf krijgt opdracht het schip drijvend te maken door er water uit te pompen en zo nodig ballast van het schip te halen. Daarna wordt het schip vervoerd naar één van de Scandinavische havens. Daar houdt het bedrijf namens de gemeente toezicht op het schip.


Deze werkzaamheden zullen op 3 maart beginnen. Dit wordt aangekondigd bij het schip en door een gemeentelijke bekendmaking in de Groninger Gezinsbode van 27 februari a.s.. Er zal zo veel mogelijk vanaf het water worden gewerkt om overlast voor het wegverkeer te beperken.

Foto Rick akkerman