nieuws

12 jun 2008, 10:10

Groningen voert na zeventien jaar rode potlood weer in in stemhokje

Groningen voert na zeventien jaar weer het rode potlood in, in de stemhokjes. Maar er zijn meer veranderingen op til, want bij de volgende verkiezingen kan iedereen zelf bepalen in welke wijk hij of zij gaat stemmen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als het aan het college van B&W ligt mogen bij de eerstvolgende verkiezingen de inwoners van Groningen hun stem uitbrengen in een stembureau naar eigen keuze binnen de gemeentegrenzen. Dat stellen B en W aan de gemeenteraad voor. Met dit voornemen volgt Groningen de meeste andere Nederlandse gemeenten waar het bij de laatste verkiezingen al mogelijk was om te stemmen in elk willekeurig stemlokaal. Het kabinet is ook van plan de Kieswet op dit punt te wijzigen. Het achterliggende idee is dat het voor de burger zo gemakkelijker wordt om te stemmen.

Naar verwachting vinden de eerstvolgende verkiezingen plaats op 4 juni 2009. Dan worden immers de verkiezingen voor een nieuw Europees parlement gehouden. Bij deze verkiezingen krijgen de inwoners van de gemeente Groningen voor het eerst een stempas in plaats van een oproepingskaart. Met de pas kunnen de kiezers zelf bepalen in welk stemlokaal ze hun stem willen uitbrengen. Het nadeel hiervan is dat kiezers die vlak voor de verkiezingen hun stempas kwijtraken niet meer kunnen stemmen. B en W vinden de voordelen echter zwaarder wegen en achten de eerstvolgende verkiezingen een geschikt invoeringsmoment omdat de kiezers dan toch al geïnformeerd moeten worden over andere veranderingen.

Bij de komende verkiezingen verdwijnen namelijk de stemcomputers. De Tweede Kamer besloot eerder om het rode potlood weer in te voeren omdat stemmachines ‘afleesbaar’ bleken. Groningen stemde in 1991 voor het laatst met het rode potlood. Veel kiezers moeten volgend jaar voor het eerst een hokje kleuren op een stembiljet. Ook voor stembureauleden verandert het nodige, zij moeten weer handmatig stembiljetten tellen. De gemeente Groningen heeft door de wijzigingen meer stemlokalen en stembureauleden nodig.