nieuws

12 dec 2001, 00:12

Groningen vindt slimme oplossing voor beheer club- en buurthuizen

Groningen heeft een handige oplossing gevonden voor het beheer van club- en buurthuizen en andere sociaal-culturele accommodaties. Er komt een ‘beheerpool’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

B&W van Groningen willen jaarlijks ƒ 6,4 ton (ruim 290.000 euro) extra steken in het beheer van de buurt- en wijkcentra in de stad. Er worden extra beheerders aangetrokken en er zal een stedelijke beheerpool worden gevormd.
Het college van B&W heeft de "voortgangsrapportage Alle drempels weg" vastgesteld. In deze rapportage staat informatie over de stand van zaken rond de uitvoering van de beleidsnota "Alle drempels weg". Rond het beheer van de sociaal-culturele accommodaties wil het college een stedelijke beheerpool vormen. Vanuit deze pool worden beheerders gedetacheerd naar stadsdelen of wijken. Hierdoor kunnen ze flexibel worden ingezet, waardoor de betrokken accommodaties beter en efficiënter kunnen worden beheerd. Ook vervanging bij ziekte of vacatures wordt hierdoor gemakkelijker. In de pool kunnen werknemers doorstromen van WIW- naar ID-banen en vervolgens naar vast werk.
B&W stellen voor om jaarlijks een extra bedrag van ƒ 640.000,-- (ruim 290.000 euro) in de beheerpool te steken. Op korte termijn zullen er minimaal 11 extra beheerdersbanen bijkomen. De beheerpool zal een zelfstandig onderdeel worden van stichting Wing. Het Juliana Welzijnsfonds (JWF) is kortgeleden gestart met een project in de drie noordelijke provincies om de kwaliteit van accommodaties te verbeteren. Dit houdt in dat als de gemeente, het accommodatiebestuur of derden een minimaalbedrag van ƒ 40.000,-- (18.151 euro) uittrekken voor kwaliteitsverbetering van een accommodatie het JWF hiervoor aanvullend een maximaal bedrag van ƒ 60.000,-- (27.226 euro) beschikbaar stelt. Om voor deze extra subsidie in aanmerking te komen moet het bestuur van een accommodatie zelf een aanvraag indienen. Voor Groningen zou dit een extra investering van ƒ 1,7 miljoen (ruim 770.000 euro) kunnen opleveren.Verder zal het komende jaar een aantal nieuwe accommodaties worden gerealiseerd. Op stapel staan onder andere centra in Engelbert, De Hunze, Oosterpark, Helpman-oost, Schilderswijk en een nieuw onderkomen voor de Jonge Onderzoekers Groningen aan de Korreweg. De voortgangsrapportage "Alle drempels weg" komt 13 december 2001 in de raadscommissie Sociaal Beleid, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn (SAW) aan de orde.