nieuws

09 aug 2016, 10:10

Groningen verwijst gasbesluit naar prullenbak

Groningen verwijst gasbesluit naar prullenbak

De provincie Groningen, de bevingsgemeenten, waterschappen en de Veiligheidsregio wijzen het nieuwe gasbesluit van minister Kamp af. Ze vinden dat de gaswinning onvoldoende wordt teruggeschroefd. De minister besloot onlangs om de gaswinning verder terug te schroeven naar een maximale winning van 24 miljard kuub per jaar. Die afspraak geldt de komende vijf jaren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningse partijen vinden dat nog steeds teveel en hebben een zienswijze ingediend. Er zijn nog teveel onduidelijkheden en de minister houdt ook te weinig rekening met de veiligheid, het voorkomen van schade, psychische effecten en de gevolgen voor de economie en de leefbaarheid.

De Groningers willen dat de regie meer naar de Nationaal Coördinator Groningen moet. De NAM en het CVW hebben nog teveel een vinger in de pap als het gaat om de nieuwbouw- en opkoopregeling en bij het versterken van woningen en het oplossen van schade. Benadrukt wordt dat de maatschappelijke impact van de gaswinning nog steeds erg groot is.

De zienswijze moet formeel voor 11 augustus worden ingediend. De minister moet de zienswijze meenemen bij het nemen van een definitief gaswinningsbesluit. Dat doet hij voor 1 oktober. De Tweede Kamer debatteert voor die tijd ook nog over het voorgenomen besluit.