nieuws

05 nov 2002, 00:12

Groningen verhoogt belastingen met 4,4 procent

Inwoners van de gemeente Groningen gaan komend jaar, 2003, meer belasting betalen. Om precies te zijn: 4,4 procent. En voor de OZB nog een beetje meer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B en W heeft de belastingtarieven voor 2003 namelijk vastgesteld. Zoals ieder jaar stelt het college de raad voor alle belastingtarieven aan te passen aan de verwachte loon- en prijsontwikkelingen (inflatiecorrectie). Die verhoging bedraagt volgend jaar 4,4 procent, inclusief een herberekening over 2001 en 2002.
Het college stelt de gemeenteraad verder voor de tarieven van de onroerende-zaakbelasting (OZB) in 2003, los van de inflatie, met 6 procent te verhogen. Dit zoals afgesproken in het collegeprogramma 2002-2006 en aangekondigd in de begroting voor 2003. Met deze inkomsten willen B&W onder meer extra investeren in het Stadsgewestelijk openbaar vervoer en het onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast wil het college eenmalig geld uittrekken voor fietsvoorzieningen.
Kwijtschelding afvalstoffenheffing
B en W stellen voor de afvalstoffenheffing in 2003, los van de inflatie, met 4,5 procent te verhogen. Huishoudens met een minimuminkomen kunnen in 2003 voor het eerst ook kwijtschelding van een deel van de afvalstoffenheffing krijgen naast de bestaande kwijtschelding van de onroerende-zaakbelasting. De kosten van deze kwijtschelding worden in 2003 voor de helft (7 euro) in het tarief van de afvalstoffenheffing doorberekend. Dit volgens het principe de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Verder heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten alle huishoudens eenmalig 4,57 euro minder afvalstoffenheffing te laten betalen vanwege een overschot in de reserve afvalstoffenheffing. Dit jaar komt dat bedrag er weer bij.
De parkeerboete voor mensen die hun auto bij een parkeerautomaat laten staan zonder daarvoor betaald te hebben gaat in 2003 omhoog van € 41 naar € 43,-. De reinigingsrechten en het marktgeld gaan alleen omhoog met de inflatiecorrectie van 4,4 procent. De roerende-zaakbelasting voor woonbootbewoners stijgt met hetzelfde percentage als de onroerende-zaakbelasting. Het college doet de gemeenteraad in december nog een voorstel over het tarief van de rioolrechten in 2003.