nieuws

27 jul 2000, 00:12

Groningen ‘veel te voortvarend’ geweest met sloop van goedkope huurwoningen

In Groningen ontstaat een onverwacht tekort aan huurhuizen. Dat meldt vanmorgen het Groninger Dagblad-Stad. Meer in de GIC van vandaag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onverwachte tekort aan huurhuizen is een gevolg van de grootschalige sloop van goedkope huurhuizen in wijkvernieuwingsgebieden. Groningen vreesde namelijk dat er een overschot aan goedkope huurhuizen zou ontstaan, en om dat te voorkomen zijn de afgelopen jaren zesduizend huizen gesloopt.
Volgens het Woonservice Centrum is Groningen echter wat al te voortvarend te werk gegaan. Daardoor is het aantal huishoudens dat wacht op een aantrekkelijke en betaaldbare huurwoning met 17 procent gestegen, zo meldt het Groninger Dagblad Stad.
De Dienst ruimtelijke ordening adviseert het college van B en W dan ook om het ingrijpende sloopplan bij te stellen en ook wat goedkope huurwoningen te laten staan.