nieuws

09 nov 2009, 22:10

‘Groningen te klein voor metro en te groot voor bus. Tram is prima alternatief’

In de politieke schermutselingen rond de komst van de tram naar Groningen krijgt het linkse college van Groningen steun uit onverwachte hoek. De fractie van de politieke partij 'Student en Stad' schaart zich achter de komst van de tram. Fractievoorzitter Stephan Antuma van deze partij laat niets heel van een verklaring van de JOVD die liet weten de tram voor Groningen een gepasseerd station te vinden. In haar weblog in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl) meldt Student en Stad: ‘Groningen is op termijn te groot voor de bus en te klein voor een metro. Daartussenin vormt de tram een passend alternatief’. Antuma:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na de Stadspartij heeft ook de JOVD zich gevoegd bij het treintje dat aankoerst op het ontsporen van de tram gevoegd. Op zichzelf is daar niets mis mee, ware het niet dat de argumenten van de jonge liberalen zeer kortzichtig én opportunistisch zijn.


Het persbericht dat de afdeling Groningen van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) heeft uitgebracht laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De regiotram is een gepasseerd station. We moeten dus maar op zoek naar alternatieven. De argumenten van de jongeren in de VVD zijn dat de kosten voor de tram te hoog zijn, de oplossing niet toekomstgericht is en dat het geld dat beschikbaar is beter in de bezuinigingen van de gemeente Groningen gestoken kan worden. Ook de hoge kostprijs voor een tramkaartje en de overlast bij de bouwwerkzaamheden schieten Ruben Fuchs, vice-voorzitter JOVD, in het verkeerde keelgat.


Student en Stad is een warm voorstander voor de terugkeer van de tram in het straatbeeld van Groningen. Groningen is op termijn te groot voor de bus en te klein voor een metro. Daartussenin vormt de tram een passend alternatief. Volgens de berekeningen van het OV-bureau zijn er bij de te verwachten groei van het aantal reizigers zullen in 2020 ongeveer 1200 bussen per etmaal de Grote Markt aandoen. Wanneer je dit uitspreid over een dienstregeling van 20 uur, betekent dit een bus per minuut op de Grote Markt.

De vervoersvraag in de spitsuren is echter vele malen groter. Het resultaat: een file van bussen tussen Oosterstraat en de Kreupelstraat. Niet bepaald een beeld waar ik warm van word.
Natuurlijk brengt de aanleg van de tram een aantal jaren van overlast met zich mee. Vooral in de Oosterstraat ziet men de komst van de tram, laat staan een dubbel spoor niet zitten. Ik heb het volste begrip voor de zorg die de ondernemers hebben. Hoewel de Oosterstraat na 2014 zal opbloeien, is de kans aanwezig dat het winkelend publiek de Oosterstraat tijdens de aanleg van de tram zal mijden. Het is ook om die reden dat Student en Stad, samen met een groot deel van de overige fracties heeft gepleit voor een goede nadeelcompensatie. Bij de bouw van de parkeergarage Damsterdiep werkt deze naar tevredenheid. Daarnaast is het gewoon even doorbijten tot 2014. Met een halte en een aantrekkelijke uitstraling van de diverse etalages zal menig tramreiziger worden verleid om toch even een kijkje in de Oosterstraat te gaan nemen.

Dat neemt niet weg dat er nog behoorlijk wat moet gebeuren om het draagvlak bij de ondernemers in de Oosterstraat en bij de hele bevolking van Stad te vergroten. Stemmingmakerij van mensen die beter zouden kunnen weten helpt daar niet bepaald bij. En laat ik duidelijkheid: tegen de tram zijn beschouw ik dus niet als stemmingmakerij. Stemmingmakerij is het doelbewust opporren van diverse sentimenten door het gebruik van foutieve argumenten.
Fuchs en consorten menen dat de tram onbetaalbaar is. Eerst maar even het argument van de aanleg afwerken. Ronduit lachwekkend is de tegenstelling tussen de aanlegkosten en de bezuinigingen van de gemeente Groningen.

De JOVD: "De aanleg van de lijn zal rond de 170 miljoen euro gaan kosten, terwijl het stadsbestuur tienduizenden euro's moet bezuinigen." Waar het gaat om de aanlegkosten zijn de liberalen nog wel redelijk geïnformeerd, maar qua bezuinigingstaakstelling vliegt men toch uit de bocht. Ik zou mogen hopen dat we als gemeente slechts enkele tienduizenden euro's op jaarbasis zouden hoeven te besparen. In dat geval zouden we er (vrijwel) niet over spreken. Nee geachte JOVD"ers: het gaat om €50 miljoen per jaar. Dat scheelt nog behoorlijk wat slokken op borrels (of desgewenst: fusten bier). Overigens komen de aanlegkosten van € 170 miljoen (€700 miljoen voor twee tramlijnen, aanpassingen op het Hoofdstation en diverse regionale vervoersaanpassingen) niet enkel uit de portemonnee van de gemeente. Ook de provincie, de regio Groningen - Assen en het Rijk (onder andere compensatiepakket Zuiderzeelijn) betalen fors mee. De eigen bijdrage van de gemeente Groningen blijft zo voor het hele totaalconcept onder de € 100 miljoen. Nog steeds een fors bedrag, maar ook noodzakelijk wanneer we Groningen in 2020 en verder nog steeds bereikbaar en aantrekkelijk willen houden. Om met het oog op de bezuinigingen de hand op de knip te houden op vervoergebied is wel het domste wat je kunt doen.


Dan het tramkaartje zelf: zou € 5 moeten kosten. Naast het gegeven dat de OV-chipkaart in 2014 ook Groningen zal hebben bereikt complete waanzin: wanneer je jezelf uit de markt wilt prijzen, moet je dergelijke tarieven gebruiken... Vanochtend kwam in het Dagblad van het Noorden de klap op de vuurpijl. Fuchs: "en dan is het nog de vraag of de ov-studentenkaart geldig is in de tram." Nee, beste Ruben. We leggen een tramlijn aan tussen het Hoofdstation en Zernike, maar studenten kunnen hier geen gebruik van maken met hun OV-studentenkaart. Ik vraag me af waar het logisch denkvermogen van de jonge liberalen is gebleven.
Dit alles brengt me tot de conclusie dat de JOVD zich keurig heeft aangesloten bij de Stadspartij en anderen die op basis van sentimenten en wankelende (of ronduit: foutieve) argumenten de tram willen laten ontsporen. Het is in ieder geval een treintje waarin Student en Stad zijn gezicht nooit zal laten zien...''

Stephan Datuma

Student en Stad

www.dsg.nl