nieuws

21 feb 2001, 00:12

Groningen steunt kerkelijke noodhulp asielzoekers

Groningen steunt als een van de eerste gemeenten in Nederland een particulier initiatief van achttien kerken om uitgewezen asielzoekers noodhulp te geven. Het gaat om tijdelijke hulpverlening aan personen die geen gebruik kunnen maken van voorzieningen en in afwachting zijn van hun vertrek, aldus de gemeente.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente betaalt dit jaar 333.000 gulden, ongeveer de helft van de kosten. De tijdelijke opvang vindt plaats in het Groningse Heymanshuis waar zestig mensen kunnen verblijven. De opvang is sober, stelt de gemeente, die er de leus 'bed, bad, brood' voor bedacht.
Groningen stelt dat zij met de steun aan het particulier initiatief ongewild opdraait voor de consequenties van het gevoerde rijksbeleid. De gemeente dringt aan op het maken van afspraken tussen de noordelijke gemeenten om de tijdelijke humanitaire opvang te spreiden.