nieuws

25 feb 2002, 00:12

Groningen stemt bodemsanering en nieuwbouw op elkaar af

De gemeente Groningen gaat de bodemverontreiniging in die plaats aanpakken in directe samenhang met nieuw te ontwikkelen projecten. Groningen steekt 8,71 miljoen euro in de sanering. Het college heeft de saneringsplannen samengevat in het zogeheten ‘Uitvoeringsprogramma 2000-2004’. De kosten worden opgebracht zowel de gemeente en het rijk, als projectontwikkelaars en eigenaren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De opruimingswerkzaamheden moeten worden afgestemd op het tienjarenplan ‘De Stad van Straks Extra’. Hierin wordt bekeken waar er in de komende jaren nieuwe bouwprojecten worden gerealiseerd. Om het programma mogelijk te maken moet nog wel nauwkeurig in beeld worden gebracht waar de bodem verontreinigd is. Locaties waar al snel gebouwd moet worden krijgen voorrang bij het nemen van bodemmonsters.