nieuws

10 jan 2008, 10:10

Groningen stelt Kunstenfestival uit tot 2009

Het college van B&W heeft besloten het Kunstenfestival Groningen, dat in oktober 2008 zou plaatsvinden, door te schuiven naar 2009. Gezien de culturele doelstellingen van het Groninger college is meer tijd nodig om een nieuw hoogstaand cultureel festival neer te zetten dat recht doet aan de rijke culturele traditie van Groningen. Eind 2007 vielen door ziekte twee belangrijke pijlers van het festival weg. Het Kunstenfestival Groningen vindt nu plaats in 2009.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeenteraad besloot in 2006 extra geld beschikbaar te stellen voor een nieuw cultureel festival in de huidige collegeperiode. Hiermee wil de gemeente een hoogwaardig artistiek festival toevoegen aan de succesvolle festivals, zoals Noorderzon, Noorderlicht en Noorderslag. Voor de organisatie riep de gemeente Groningen de stichting Kunstenfestival Groningen in het leven. Deze stichting is de afgelopen periode bezig geweest met het uitwerken van het concept en de opzet van het festival.

De stichting kwam echter ook voor onvoorziene problemen te staan. Zo vielen in korte tijd de twee belangrijkste pijlers voor het festival weg. Het gaat om de artistiek leider Paolo Aniello én het beoogde artistieke boegbeeld Sasha Waltz. Vervanging van hen is op deze termijn niet meer mogelijk. De bedoeling is dat de stichting Kunstenfestival het nieuwe festival in het Hanzejaar 2009 gaat organiseren.

Uitgangspunt blijft een festival met internationale allure waarin de doelen van de nieuwe cultuurnota 2009-2012 doorklinken: de wijk als werkplaats, internationalisering en talentontwikkeling. De programmering wordt aangevuld met bijzondere producties en manifestaties. Bovendien wil de gemeente Groningen met het nieuwe festival het imago van Groningen als prominente cultuurstad én ‘City of talent’ verder versterken.

Het 125-jarig bestaan van de Stadsschouwburg maakte deel uit van het beoogde Kunstenfestival 2008. Het college kijkt naar een andere passende invulling van het 125 jarig jubileum van de Stadsschouwburg in oktober 2008.