nieuws

11 nov 2002, 00:12

Groningen stelt ingrijpende plannen voor hele binnenstad ter discussie

B en W van Groningen hebben ingrijpende plannen gemaakt voor de toekomst van de binnenstad. Eén van de spectaculaire onderdelen betreft het opnieuw uitgraven van het Damsterdiep. Onder een nieuwe gracht die daardoor aan het Damsterdiep terugkeert, zou een parkeergarage moeten komen. Dit plan staat samen met andere onderdelen van de ‘Binnenstadvisie Groningen, Hart voor de Stad’, de komende maanden ter discussie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Hart in de Stad’ is de visie van het college van B en W op de wijze waarop de binnenstad van Groningen weer een belangrijke trekpleister en economische motor moet worden. Een van de onderdelen daarvan vormt het plan voor een opknapbeurt van de oostwand van de Grote Markt. Maar dat is slechts één van de vele voorstellen. Zo willen B en W het openbaar vervoer enorm stimuleren, onder meer door terugkeer van de tram in Groningen.
Voor de komende jaren is ‘Hart voor de Stad’ dus het belangrijkste richtsnoer voor het doen en laten van B en W met betrekking tot de binnenstad. Wel moet de gemeenteraad er nog mee instemmen. Bovendien krijgt de Groningse bevolking nog alle gelegenheid tot inspraak. Zo is er komende zaterdag 16 november een informatiedag in de Der Aa-kerk, van ’s morgens elf tot ’s middags vier uur. Dinsdag 19 november is er bovendien een discussieavond in de Der Aa-kerk, die ’s avonds om acht uur begint.