nieuws

13 mrt 2012, 21:09

Groningen steekt drie miljoen extra in verkeersmaatregelen in Stad

Naast de grote bekende projecten zoals bijvoorbeeld de aanpak van de Oostelijke en Zuidelijke Ringweg, de Regiotram en de aanpak van het Stationsgebied, geeft het college van B&W de komende jaren ook nadrukkelijk aandacht aan kleinere verkeersmaatregelen in Stad. Voorstellen daarvoor doet het college in het Meerjarenprogramma Verkeer 2012-2015 dat woensdag op de agenda staat van de raadscommissie Beheer en Verkeer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zo wil het college 3 miljoen euro extra besteden aan een dynamisch verkeersmanagement systeem, waarmee automobilisten kunnen worden gewezen op bijvoorbeeld omleidingsroutes en parkeergelegenheden. Ook speelt het college 1 miljoen euro vrij voor het in de benen brengen van een projectorganisatie ‘Bereikbaarheid Stad’. Die moet ervoor zorgen voor een goede afstemming waarmee de stad bereikbaar blijft tijdens de uitvoering van de grote infrastructurele projecten.

Tot en met 2015 heeft het college een half miljoen euro extra beschikbaar voor kleine verkeersmaatregelen in wijken. Nu komt het soms voor dat een goed idee van wijkbewoners om de verkeerssituatie in hun buurt te verbeteren niet kan worden uitgevoerd vanwege de financiën.
Ook de verkeersveiligheid staat hoog op de agenda. Met het project veilige schoolomgeving wordt de omgeving van alle basisscholen in Stad veiliger en herkenbaar. Een deel van het budget van veilige schoolomgeving is beschikbaar voor verkeerseducatie.

Veel aandacht is er in het Meerjarenprogramma Verkeer 2012-2015 uiteraard voor de fiets. Niet alleen worden fietsroutes en fietspaden verbeterd, maar ook de mogelijkheden om fietsen te stallen en om overlast van verkeerd gestalde fietsen tegen te gaan. Het college kondigt aan om met een apart voorstel te komen om door uitruil van middelen tussen Wonen en Verkeer de overlast van fietsparkeren in studentenwijken tegen te gaan.