nieuws

31 mei 2000, 00:12

Groningen steeds kleurrijker maar ook jonger

De bevolking van de stad Groningen wordt steeds jonger en kleurrijker.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal allochtonen en jongeren in de stad Groningen neemt toe. Inmiddels bestaat 18 procent van de stad-Groningse bevolking uit allochtonen.
Relatief gezien is de afgelopen jaren de grootste groep nieuwkomers afkomstig uit Afghanistan en Irak. Ook de groepen Arubanen en Antillianen vertonen een meer dan gemiddelde groei. De grootste groep allochtonen is die uit ‘overig-west Europa’ met ruim 6300 personen.
Het aantal personen onder 24 jaar neemt ook toe. Ruim 26 procent van de stad-Groningse bevolking is tussen de 20 en 29 jaar.
Dat is enerzijds te danken aan de groei van het aantal studenten, en anderzijds aan de groei van het aantal geboortes.