nieuws

27 mei 2013, 11:11

Groningen staat voor loodzware bezuinigingen

De gemeente Groningen gaat de komende jaren zwaar en ingrijpend bezuinigen. De financiële situatie in het huishoudboekje van de gemeente is dusdanig dat er pijnlijke ingrepen plaatsvinden in alle sectoren. Dat blijkt uit de voorjaarsbrief van het college van B&W. Met het nieuwe bezuinigingspakket wil de gemeente tot 2017 ongeveer 150 miljoen euro besparen. Zou dat niet gebeuren, dan loopt het tekort van de gemeente in de komende jaren op tot 140 miljoen euro.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er wordt onder meer 40.000 euro bezuinigd op gemeentelijke communicatie via OOGTV, de gemeentelijke belastingkrant wordt geschrapt, Marketing Groningen wordt gekort met 350.000 euro, de gemeente is minder zichtbaar bij de Kei-week en er is minder geld voor evenementen in de binnenstad. Bij de gemeente worden tot 2017 ongeveer 400 banen geschrapt.

B&W willen het probleem niet doorschuiven naar de toekomst maar kiest voor het daadkrachtig oplossen van problemen. Wethouder Financiën Ton Schroor: “We laten daadkracht zien. We nemen onze verantwoordelijkheid en maken keuzes. Daarbij ontzien we onze eigen gemeentelijke organisatie in het geheel niet. Onze keuze voor Groningen als sociale stad blijven we trouw. Maar ook daar ontkomen we niet aan pijnlijke keuzes.”

De financiële situatie van de gemeente is zorgelijk. De economische crisis is nog niet voorbij. Daarmee staat de gemeente voor zware opgaven die nadrukkelijk inzet vereisen van iedereen: overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke partners. Tekorten moeten in eerste instantie worden opgevangen door uitgaven te verminderen, subsidies te korten en door efficiënter te werken. Het college zet niet in op het verhogen van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Wel zullen de lagere afvalstoffenheffing en rioollasten gecompenseerd worden door en verhoging van de OZB bij woningen. Het college kiest er niet voor de OZB voor bedrijven te verhogen: zij nemen al deel aan het Ondernemingsfonds Groningen. Per saldo blijven de woonlasten voor burgers daarmee gelijk.

Het college stelt voor om co-financieringsfondsen voor onderwijs, duurzaamheid, kennis en talentontwikkeling en voor stadsontwikkeling en economie in te richten. Met die fondsen wil het college investeringsruimte creëren voor toekomstige initiatieven uit de samenleving. Daarbij zal de nadruk liggen op co-creatie. Voor het voeden van deze fondsen heeft het college financiële ruimte gecreëerd in de bezuinigingsopgave. De komende tijd wil het college binnen de bestaande beleidsmiddelen op zoek naar mogelijkheden voor verdere aanvulling van de fondsen.