nieuws

04 dec 2000, 00:12

Groningen slibt tijdelijk dicht ten bate van bereikbaarheid

De regio Groningen-Assen investeert zeker een miljard gulden in aanleg en uitbreiding van wegen om het snel toegenomen verkeer te verwerken. Nadeel van de bouwactiviteiten is het ontstaan van tijdelijke overlast rondom de stad Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bevolking en de economie in het gebied groeien snel en leveren de huidige mobiliteitsexplosie op. ,,We moeten daarom nu het verkeersprobleem aanpakken, anders komt de economische groei in gevaar’’, aldus de Groningse wethouder Koen Schuiling (Verkeer).
In de Voortgangsnota Verkeersbeleid is het bouwplan voor 2001-2004 beschreven. De gemeente Groningen ontwikkelde dit ambitieus bouwprogramma om de verkeersproblemen snel op te lossen; zo moet de aanleg van regionale lightrail eerder beginnen dan in het geplande jaar 2007.
De zuidelijke ringweg, een belangrijk knelpunt dat steeds meer auto’s te verwerken krijgt, gaat op de schop als onderdeel van het zogeheten Langman-pakket, waarvoor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 235 miljoen gulden reserveerde. De aanleg kan ironisch genoeg een tijdelijke verslechtering van de bereikbaarheid opleveren. Het bouwplan voorziet in het zoveel mogelijk op rustige tijden werken, om deze overlast te verminderen.
Ook het openbaar vervoer krijgt een miljoenenimpuls. Zo wordt het Centraal Station Groningen een ‘supertransferium’ voor extra regionale buslijnen en zal de te bouwen hogesnelheidsverbinding daar aankomen.