nieuws

22 apr 2009, 20:08

Groningen Seaports wordt Overheids NV: meer mogelijkheden voor investeerders

Groningen Seaports heeft de wind flink in de zeilen. De Eemsmond is momenteel misschien wel de enige regio in Europa waarin nog miljarden geïnvesteerd gaan worden. Het havenbedrijf moet mede vanweg de enorme groei en de succesvolle ontwikkeling maar een andere structuur krijgen, zo vindt de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gedeputeerde staten en de gemeenten Delfzijl en Eemsmond hebben ingestemd met een prinicipebesluit voor de wijziging van de bestuursstructuur van Groningen Seaports (GSP). Het besluit houdt in dat de bestaande gemeenschappelijke regeling waarin de overheden samenwerken, wordt omgezet naar een naamloze vennootschap, een zogenaamde Overheids NV. In de komende maanden wordt het traject zorgvuldig uitgewerkt.  Voordeel van een Overheids NV is dat het de financiële risico's voor de betrokken overheden beter afschermt. Daarnaast vergroot het de mogelijkheden tot het aantrekken van kapitaal.

Het besluit voor wijziging van de bestuursstructuur wordt voorgelegd aan provinciale staten en de betrokken gemeenten. Naar verwachting zal het plan de komende maanden worden uitgewerkt.

Bij de plannen voor de herstructurering wordt ook Groningen Seaports nauw betrokken. De NV zal alle bestaande Cao-afspraken volgen en rechten ten aanzien van ziektekosten en pensioenen garanderen.

Door de groei van de havens (Eemshaven en Delfzijl) is het volgens de provincie nodig om voldoende kapitaal te verkrijgen. Met de recente ontwikkelingen doen de Gedeputeerde Staten voor het eerst in haar geschiedenis een groot beroep op externe financiering. Een Overheids NV maakt deelname van andere overheden zoals het Rijk en andere overheidsbedrijven, mogelijk in grote infrastructurele werken zoals bijvoorbeeld grootschalige haven- en bedrijventerreinen.