nieuws

12 jun 2013, 22:10

Groningen : plan om jongeren meer te laten bewegen; meer gymnastiek en sport buiten school

Molligheid en overgewicht zijn al lang geen problemen meer van Amerikanen alleen. Ook in Groningen komen steeds meer dikke kinderen, jongeren en volwassenen. De gemeente Groningen gaat nu de strijd aanbinden met het overgewicht bij kinderen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hiervoor hebben de gemeente, het onderwijs, de kinderopvang, de sport- en de opleidings- en kennisinstituten samen een beweegplan gemaakt. Doel is om kinderen te stimuleren meer te bewegen en deel te nemen aan een sportvereniging. Komend schooljaar start het beweegplan in drie wijken als proef.

Het project ‘Bewegen voor kinderen: slim, fit en gezond’ heeft tot doel om kinderen van de basisschoolleeftijd meer te laten bewegen én kennis te laten maken met nieuwe sporten en sportverenigingen. Hiervoor is het noodzakelijk om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verbeteren en te zorgen dat de gymnastiekles en de sportactiviteiten na schooltijd beter op elkaar aansluiten. Om dit te bereiken gaan scholen onderling meer samenwerken en worden sportverenigingen en andere organisaties in de wijk meer betrokken bij het bewegingsonderwijs.

Ambitie


Het streven is dat kinderen op school twee uur gymnastiekles per week krijgen en daarnaast ook buiten school meer gaan sporten en bewegen. Minimaal één uur hiervan gegeven door een vakleerkracht, die ook na schooltijd sportactiviteiten organiseert. Het tweede uur onder begeleiding van een groepsleerkracht, bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs. Aansluitend op de gymlessen op school, komt er op wijkniveau een buitenschools sport- en beweegaanbod.

Wijkwerkplan


De docenten stellen, samen met de sportaanbieders in de wijk, een wijkwerkplan ‘sport en bewegen’ op. Daarin staat hoe de gymnastieklessen op school en het buitenschools sport- en beweegaanbod op elkaar aansluiten. Ook staat in het plan hoe de docenten de aanwezige (sport)voorzieningen in de buurt creatief gaan gebruiken. Zodat de kinderen niet alleen in de gymzaal komen, maar bijvoorbeeld ook sporten in het park, op de atletiekbaan en in het zwembad.

Proef


De proef start in drie wijken: Hoogkerk, Lewenborg en Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk. In het schooljaar 2013-2014 werken de deelnemers de nieuwe werkwijze verder uit.