nieuws

21 aug 2000, 00:12 door André Spaansen

Groningen pakt watervervuiling door plezierjachten aan

De vervuiling van het oppervlaktewater in Groningen door afvalwater van de toervaart is binnen enkele jaren verleden tijd. De provincie komt met nieuwe maatregelen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het is nu nog zo dat veel plezierboten hun vuile water direct in hun vaarwater lozen. Een plan van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe voorziet in het subsidiëren van de inbouw van vuilwatertanks in plezierschepen.
Dit initiatief is een aanvulling op het door de rijksoverheid financieren van de aanleg van walstations; plekken waar recreanten hun afvalwater kwijt kunnen. ‘Tot voor kort was het een vicieuze cirkel: geen walstations, dus geen tanks en vice versa’, aldus een voorstel van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen. ‘Verder zijn deze lozingen natuurlijk ook geen prettige wetenschap voor bijvoorbeeld zwemmers’.
De provincies voeren adviezen uit die mede gedaan zijn door de brancheorganisaties van de waterrecreanten, zoals de HISWA. ‘De mensen willen zelf schoon recreëren. Het wordt steeds gewoner. Duitse gasten zijn zelfs al langer vertrouwd met schepen die voorzien zijn van een vuilwatertank’, aldus Jan Ybema, regioconsulent Noord-Nederland van de HISWA. ‘De watervervuiling door de pleziervaart moeten we niet erger maken dan ze is, maar we zien dat het milieubewustzijn toeneemt’.
Het gebruik van de voorzieningen is vooralsnog vrijwillig. De provincies hopen dat de subsidies, die ongeveer driehonderd gulden per tank bedragen, een stimulans zijn om ze daadwerkelijk te gebruiken.