nieuws

20 okt 2015, 10:10

Groningen pakt dit jaar uit op Sint Martinus

Groningen pakt dit jaar uit op Sint Martinus

Sint Martinus wordt dit jaar uitgebreider gevierd dan in voorgaande jaren. De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken, de Martinikerk en PKN Groningen hebben de handen ineengeslagen om de jaarlijkse feestdag meer diepgang te geven. Zo zijn er dit jaar dubbel zoveel voederbieten beschikbaar om lampions van te maken, vindt er een bijzonder concert plaats in de Martinikerk en zullen een aantal maatschappelijke organisaties aandacht besteden aan armoede in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Net als elk jaar vindt op 10 november de voederbietenlampionnenwedstrijd plaats. Dit jaar zijn door de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken echter dubbel zoveel bieten besteld. Deze worden op 31 oktober uitgedeeld op het Waagplein en in de weken erna zullen ze ook op basisscholen en bso’s worden afgeleverd. Tijdens de lampionnenwedstrijd in de Martinikerk op 10 november worden de mooiste lampionnen beloond met een prijs.

Het bijzondere concert op woensdag 11 november begint om 12.00 uur met een carillonbespeling door Adolph Rots, tot voor kort een van de twee stadsbeiaardiers. Vanaf 12.30 is er één uur durend concert met organist Johan Beeftink, het vocaal ensemble ‘Camerata Trinitati’ en het GSV-schoolensemble onder leiding van Marcel den Os. Op het programma staan werken van Bach, Philip Moore, Louis Vierne, Rutter, Purcell en Byrd en delen uit de musical ‘Jekyll and Hide’. Organist Beeftink besluit met een eigen compositie. De toegang tot het concert is gratis. Aan het einde van de middag is er een Sint Martinus Vesper en wordt een schilderij van Sint Martinus, vervaardigd door beeldend kunstenaar Egbert Modderman, onthuld.

Tot slot vindt op woensdagavond op initiatief van de Protestantse Gemeente Groningen in het schip van de Martinikerk een evenement plaats, waar de armoede centraal staat. Het evenement Sint Martinus’ Pronkjewailn wil de veerkracht tonen van de arme kant van de Stad, van de wijze waarop deze mensen in het leven staan en hun inspiratie om zich staande te houden. De avond begint met een inloop en informatiemarkt, waarna presentaties, interviews en filmportretten over en met Stadjers die vertellen over hun armoede en hoe ze daar mee omgaan.