nieuws

31 mei 2000, 00:12

Groningen ontwikkelt eigen GSM-beleid

De gemeente Groningen wil de aanleg van antenne-installaties voor mobiel bellen ‘in goede banen leiden’, aldus een voorstel van B&W aan de gemeenteraad. ‘Operators moeten hun dekking zien te realiseren en hebben daarbij onze medewering nodig’, meent de gemeente.Daarvoor is de ontwikkeling van gericht beleid nodig. De gemeente wil convenanten sluiten en termijnafspraken maken met de GSM-operators. Bovendien is het tijd om een procedure te scheppen om vergunningen te verstrekken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen vindt dat de GSM niet meer weg te denken, maar wil wel rekening houden met de eventuele schadelijke gevolgen van sterke zenders op de gezondheid en de wijze waarop de antennes zichtbaar zijn.
De gemeente stelt vast, dat een zender met aangekoppelde apparatuur ‘niet echt sierlijk’ is. Sommige antennes zijn tot 40 meter hoog. De gemeente vraag zich af of dit niet anders kan, wellicht door de zenders beter in de omgeving te laten opgaan. Verder is het de gemeente nog niet duidelijk wat voor juridische instrumenten de gemeente kan hanteren om bijvoorbeeld wildgroei van GSM-masten te beteugelen.
Vorig jaar stelde de SP-fractie vragen naar aanleiding van de controverse rondom de plaatsing van GSM-zendmasten. De gemeente heeft de ideeën over de ‘mobieltjes’ beschreven in de nota ‘GSM in Groningen’.