nieuws

05 okt 2011, 09:09

Groningen: nog geen maatregelen tegen topverdieners boven Balkenendenorm

B en W van Groningen laten in antwoord op vragen van de SP weten nog geen concrete maatregelen te nemen tegen grootverdieners bij gesubsidieerde instellingen of bij overheidsorganen die meer verdienen dan de ambtenarennorm.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeenteraad steunde in februari 2010 een initiatiefvoorstel van de SP en de PvdA om de Balkenendenorm van toepassing te verklaren op subsidierelaties van de gemeente.

Dit betekent dat instelling die subsidie krijgen hun topmensen maximaal een salaris mogen betalen op het niveau van de minister-president. Het college van B en W stelt in de brief voor nu geen gemeentelijke maatregelen te nemen, maar te wachten op de invoering van een landelijke wet die de topinkomens aan banden legt.