nieuws

16 apr 2009, 09:09

Groningen moet ‘Vliegveld voor talent’ worden

Groningen moet een 'Vliegveld voor talent worden' dat is het advies van de zogenaamde Economic Talent Board aan de gemeente Groningen. Deze Economic Talent Board is een fonkelnieuw adviesorgaan voor de gemeente Groningen dat bestaat uit jonge, talentvolle mensen die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies moet gaan geven. Morgen, vrijdag, wordt het allereerste advies van deze nieuwe 'Board' aan de gemeente Groningen gepresenteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


De Economic Talent Board presenteert op vrijdagmiddag uur haar eerste advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Groningen. Het onderwerp is ‘talent.’

The Economic Talent Board (ETB) is eind 2007 bij elkaar gekomen op initiatief van het College en de Raad van de Gemeente Groningen om gevraagd en ongevraagd frisse en originele adviezen op economisch gebied te genereren. De ETB bestaat uit zeven enthousiaste jonge talenten, die in verschillende sectoren in de stad actief zijn, zoals in onderwijs en ondernemerschap.

De afdeling Economische Zaken van de Gemeente heeft de ETB gevraagd zich over het onderwerp ‘talent’ te buigen. Na ampel beraad adviseert de ETB om Groningen een Vliegveld voor Talent te laten worden, waar talent opstijgt en landt.

Op 17 april neemt het ETB de bewoners van Groningen mee op de allereerste vlucht, waarbij ze haar visie met betrekking tot talent in Groningen presenteert. Uiteraard is er ook gelegenheid om kennis te maken met de bemanning van de Economic Talent Board. Geïnteresseerden zijn vanaf 16.30 uur van harte welkom in Simplon, Boterdiep 69 Groningen.