nieuws

28 apr 2013, 20:08

Groningen moet ‘met volle kracht blijven inzetten op steeds kansrijker Meerstad’

De gemeente Groningen is nu goed op weg met Meerstad en moet de komende tijd ook met volle kracht op de verdere ontwikkeling van die wijk inzetten. Er zou onder meer een proef genomen kunnen worden met ‘Welstandsvrij’ bouwen, dus met zeer grote vrijheid voor de consument, aldus het rapport “Alle ballen op Meerstad” van bureau Mindscape in opdracht van B&W.
De gemeente Groningen is nu goed op weg met Meerstad en moet de komende tijd ook met volle kracht op de verdere ontwikkeling van die wijk inzetten. Er zou onder meer een proef genomen kunnen worden met ‘Welstandsvrij’ bouwen, dus met zeer grote vrijheid voor de consument, aldus het rapport “Alle ballen op Meerstad” van bureau Mindscape in opdracht van B&W.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De nieuwe organisatievorm waarbij de gemeente enig aandeelhouder van ontwikkelmaatschappij GEMM Beheer BV is en Bureau Meerstad niet alleen optreedt als grondexploitatiemaatschappij, maar ook als marketing- en verkooporganisatie, biedt slagkracht in de verdere ontwikkeling van het gebied. En de gekozen aanpak, te typeren als innovatief, kleinschalig en clustergewijs ontwikkelen, is onder het huidig economisch tij adequaat te noemen.


Nieuwkomers


Dat zijn belangrijke conclusies voor B&W die er groot belang in stellen om aanpak en uitvoering van een voor de stad zo zwaarwegend project te optimaliseren. Vastgesteld kan verder worden, aldus het college van B&W, dat Meerstad langzaam maar gestaag ‘groener en blauwer’ kleurt tot tevredenheid van de nieuwkomers in het gebied. Het college doelt daarmee op de start van het 1000 bomenplan op 6 april jl. en de te waterlating van de eerste zeven waterwoningen waarbij veel bewoners zich enthousiast betrokken toonden.


Welstandsvrij


Meerstad blijft de komende tijd één van de belangrijkste beleidsprioriteiten. B&W volgen daarmee onverkort het advies van Mindscape op om ‘alle ballen op Meerstad te zetten’. Dat betekent onder meer focussen op verkoop, marketing en communicatie, een sterk accent op financiële governance en kostenbewust management en doorgaan op de ingeslagen weg van innovatief, kleinschalig en clustergewijs ontwikkelen. Zo zal de gemeente in Meerstad een proef met welstandsvrij ontwikkelen mogelijk gaan maken.


Bevolkingsprognoses


Het college van B&W hecht eraan de raad intensief te betrekken bij de actualisatie van de grondexploitatie die voor dit najaar op de agenda staat. Zo zal de raad uitgebreid gelegenheid krijgen om zich te laten informeren over de actuele stedelijke en regionale woningmarktontwikkelingen, mede in samenhang tot nieuwe bevolkingsprognoses en financiële parameters. Ook zal er meer dan voldoende tijd en ruimte geboden worden voor het formuleren van uitgangspunten voor de nieuwe grondexploitatie.