nieuws

25 okt 2011, 09:09

Groningen ‘moet meer werkgelegenheid in binnenstad creëren’

De binnenstad van Groningen moet geen spookstad worden waar amper economische activiteit is. Daarom is werkgelegenheid in de binnenstad van groot belang. B en W van Groningen moeten er daarom alles aan doen om Rijksdiensten te vestigen in de binnenstad van Groningen, zo betoogt de fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Groningen.
De binnenstad van Groningen moet geen spookstad worden waar amper economische activiteit is. Daarom is werkgelegenheid in de binnenstad van groot belang. B en W van Groningen moeten er daarom alles aan doen om Rijksdiensten te vestigen in de binnenstad van Groningen, zo betoogt de fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De PvdA in Groningen vindt dat B&W zich tot het uiterste moeten inspannen om nieuwe werkgelegenheid in de Binnenstad te creëren. Het Rijk maakte onlangs bekend dat de stad Groningen een concentratiegebied wordt voor de vestiging van rijksdiensten. Dit levert de stad mogelijk extra werk op. Volgens de sociaal-democraten een kans voor de Binnenstad:

“Werkgelegenheid zorgt voor een levendige binnenstad. Daar profiteert de hele stad van. Het college moet hier beter haar best voor doen. Het naderende vertrek van de sociale dienst uit de binnenstad moet worden gecompenseerd” aldus de PvdA-raadsleden Arjan de Rooij en Marloes Dekker.

De PvdA maakt zich al jaren hard voor het behoud en versterken van de werkgelegenheid in de binnenstad. Dit leidde er toe dat de Universiteitsbibliotheek, de rechtbank en het museum voor de Binnenstad werden behouden.

De Rooij en Dekker: “De PvdA ging in 2009 met pijn in het hart akkoord met de verhuizing van de Sociale Dienst naar het Europapark. Bij die verhuizing deed het college een aantal toezeggingen om zich extra in te spannen voor de Binnenstad. De PvdA-fractie is van mening dat het college wel een stap extra kan doen om die afspraken met de raad na te komen. De komst van nieuwe rijksdiensten is daarvoor een kans. Wij verwachten actie van het college.”