nieuws

15 sep 2011, 15:03

Groningen: miljoenen als “bruidsschat’’ voor openbaar onderwijs

Groningen geeft miljoenen extra aan het openbaar onderwijs. Het betreft een soort ‘bruidsschat’ die wordt gegeven om het openbaar onderwijs in de pas te laten lopen met het bijzonder onderwijs.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen past de financiële bijdrage die de stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen meegekregen heeft bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs aan. De aanvulling bedraagt 4.653.000 euro.

Als gevolg van de financiële gelijkstelling tussen het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs, ontvangt het bijzonder onderwijs een nog nader vast te stellen bijdrage.

De gemeente Groningen heeft de bruidsschatregeling binnen de daarvoor vastgesteld wettelijke kaders toegepast. Tegelijk constateert het college van Burgemeester en Wethouders dat de in Groningen toegepaste methode om de omvang van de bruidsschat te bepalen afwijkt van het elders in het land geconstateerde gemiddelde.

Het college erkent dat – achteraf bezien – de gemeente Groningen zich nadrukkelijker op de hoogte had moeten stellen van de bedragen die elders in Nederland werden toegekend.

Terugblikkend stelt het college van B&W nu vast dat de bruidsschat voor de stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen anders vastgesteld had moeten worden. Achteraf gezien had de gemeente Groningen bij de afwegingen die gemaakt zijn, zich uitdrukkelijker moeten vergewissen van de bedragen die elders in Nederland werden toegekend.

De raadscommissie Onderwijs en Welzijn bespreekt woensdag 5 oktober 2011 de uitkomsten van het onderzoek. De Groninger gemeenteraad doet dit vervolgens op woensdag 26 oktober 2011.