nieuws

30 aug 2001, 00:12

Groningen maakt zich op voor grootse renovatie ringweg

De komende zes jaar wordt de zuidelijke helft van de ringweg rond Groningen drastisch opgekalefaterd. Het bestaande wegdek wordt vernieuwd en er worden veel nieuwe op- en afritten aangelegd. Aan de werkzaamheden hangt een totaal prijskaartje van een kwart miljard gulden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,Het is vergelijkbaar met de werkzaamheden aan de A10 in Amsterdam’’, bevestigt woordvoerder F. Zoete van Rijkswaterstaat. ,,De ringweg rond Groningen heeft veel te lang links gelegen.’’ Het infrastructurele project wordt in twee delen opgesplitst. De komende twee jaar beslaat voornamelijk een renovatie, de vier jaar daarna wordt besteed aan de reconstructie.
,,De verbouwing is broodnodig’’, aldus Zoete. ,,Als er geen maatregelen worden getroffen, staat het verkeer over tien jaar volkomen vast.’’ Per etmaal passeren een kleine honderdduizend auto’s de Groninger ringweg. Geprobeerd wordt de overlast zoveel mogelijk te beperken door in zomervakanties, weekeinden en ’s nachts te werken. In 2007 wordt geëvalueerd of de gepleegde veranderingen afdoende zijn geweest om de doorstroom op de ringweg te bevorderen.