nieuws

14 aug 2001, 00:12

Groningen maakt zich op voor alcoholbewustere introductieweek

De lancering van een landelijke anti-alcoholcampagne van de Ambulante Verslavingszorg (AVG) zet donderdag de toon van de KEI, de jaarlijkse introductieweek voor Groningse studenten. Op alle fronten zullen eerstejaars studenten dit jaar worden gewezen op de effecten die overmatig drankgebruik tot gevolg kunnen hebben.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De studentenverenigingen hebben de alcohol tijdens de ontgroeningen verbannen, studententappers is middels cursussen geleerd bewuster drank te verstrekken en de verscheidene programmaonderdelen zijn zorgvuldig door een adviescommissie doorgelicht op eventuele drankexcessen. De studentenstad wil landelijk een duidelijke voortrekkersrol vervullen in het bewuster omgaan met alcoholgebruik.
De adviescommissie, waarin toxicologische experts en vertegenwoordigers van de noordelijke onderwijstellingen zetelen, werd in het leven geroepen toen Reinout Pfeiffer, een 18-jarig aspirantlid van het studentencorps Vindicat Atque Polit, vier jaar geleden overleed tijdens de ontgroening. De jongen stierf als gevolg van een epileptische aanval die de jongen kreeg nadat zijn toekomstige huisgenoten hem ertoe hadden aangezet een liter jenever op te drinken.
,,Natuurlijk kunnen niet alle excessen worden voorkomen’’, waarschuwt voorlichter Joke Cuperus van de adviescommissie. ,,Er zal ongetwijfeld de komende week wel ergens een dronken student van een trappetje vallen en zijn voet verstuiken. Het is ook zeker niet onze bedoeling om alle drank uit de stad te bannen.’’ Ze denkt dat een constructief overleg met de studenten meer vruchten afwerpt dat het opleggen van strenge sancties. ,,In Rotterdam bestraft het College van Bestuur verenigingen wanneer zij zich niet aan bepaalde regels houden’’, weet ze. ,,Die formule volgen wij bewust niet, dat werkt averechts.’’
Opvallend is in dit licht juist het eigen initiatief dat de studentenorganisaties in het beperken van het alcoholgebruik toonden. Woordvoerder Michiel Koenraads van de Kommissie Eerstejaars Introductie (KEI) beklemtoont ook dat het beeld in de media überhaupt nogal is overtrokken de afgelopen jaren. ,,De omstandigheden waaronder Reinout Pfeiffer is overleden zijn heel erg, maar het is niet kenmerkend voor de gang van zaken tijdens de introductieperiodes’’, denkt hij. ,,Uit onderzoek is gebleken dat de meeste studenten tijdens een KEI-week überhaupt niet meer of minder drinken dan normaal.’’