nieuws

31 aug 2000, 00:12 door Hans de Preter

Groningen kritiseert subsidieregeling restauratie voor monumenten

B en W van Groningen hebben kritiek op een rijkssubsidieregeling voor monumenten. ‘De complexiteit van de regeling staat in geen verhouding tot de te verdelen middelen: ingewikkeldheid lijkt armoede te moeten verhullen’, aldus B en W.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens B en W van Groningen staat de landelijke subsidieregeling voor monumenten haaks op het Groningse monumentenbeleid. Dat Groningse beleid is er op gericht een duidelijke scheiding aan te brengen tussen geld dat bestemd is voor onderhoud, en geld dat bestemd is voor restauratie.
Groningen voert een ander monumentenbeleid dan andere gemeenten omdat hier geen subsidie wordt verleend aan restauratiewerkzaamheden die aftrekbaar zijn voor de belasting. In Groningen krijgt men ofwel subsidie, ofwel aftrek van de belastingen en niet alle twee.Dat beleid is volgens wethouder H. Pijlman uiterst succesvol geweest. Pijlman zegt een en ander naar aanleiding van processen van een inwoner van Groningen die diverse rechtszaken heeft aangespannen tegen de gemeente