nieuws

06 mrt 2009, 09:09

Groningen krijgt wel - geen tunnel ! (WEBLOG)

Krijgt Groningen nu wel of geen tunnel? Dinsdag maakten wethouder Karin Dekker (GroenLinks) en gedeputeerde Henk Bleker (CDA) schouder aan schouder en in volledige harmonie bekend dat een tunnel bij de zuidelijk ringweg veel te duur wordt. Wie schetst onze verbazing wanneer we de volgende dag in het Dagblad lezen dat er wel een tunnel komt? Alleen niet onder de zuidelijke ringweg. Wethouder Karin Dekker wil een onderzoek naar een tunnel van de A28 richting A7, de Zuidtangent. Heel misschien zijn wij niet de enigen die de draad wat kwijt zijn en niet meer weten of gemeente en provincie samen nu wel of geen tunnel bij Groningen willen. GroenLinks fractievoorzitter Drewes de Haan geeft in zijn weblog in de Digitale Stad Groningen (DSG) zijn visie. Volgens hem is een tunnel niet begraven. Dit is wat hij meldt:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tunnel is niet begraven


‘Het heeft even geduurd, maar dinsdag kwam de Stuurgroep Zuidelijke Ringweg dan met het resultaat van hun overleg. De uitkomst is beter, dan ik vooraf verwacht had.


Het is zonder meer goed dat er flink wat extra tijd is voor de zogenaamde participatiefase. Er wordt nu een paar maanden uitgetrokken om over de verschillende varianten met de bevolking van de stad in de debat te gaan. Dat zou oorspronkelijk maar 11 dagen zijn. Dat zou natuurlijk belachelijk kort zijn voor zo’n ingrijpend project. En ook helemaal geen recht doen aan de brede verkenningfase die door de commissie Elverding zo was aanbevolen. En dat terwijl het Zuidelijke Ringwegproject nota bene een pilot-project is van de nieuwe procedure volgens de commissie Elverding.


De veel ruimere partipatieperiode betekent ook dat er op 18 mei van dit jaar geen voorkeursalternatief bij minister Eurlings op tafel ligt, terwijl dat wel was afgesproken. Het wordt nu 1 juli. Dat beperkte uitstel lijkt mij geen probleem. Het zal tot groot ongenoegen zijn van PvdA, CDA en D66 in de gemeenteraad van Groningen want voor die partijen was het tempo de afgelopen maanden alles bepalend.


Wat die partijen ook moeten slikken is dat er in de verkenningsfase ook gesproken gaat worden over de vier varianten die nu als ‘niet realistisch’ zijn betiteld. Vooral PvdA en CDA hebben de laatste tijd niets anders geprobeerd om vooral de tunnelvariant helemaal af te schieten, dood te verklaren en te begraven. Gelukkig wil een meerderheid van de gemeenteraad dat niet, met alle complicaties van dien.


Het probleem van de afgelopen tijd was waarschijnlijk dat dezelfde PvdA en CDA in de provincie het college van Gedeputeerde Staten van Groningen vormen en logischerwijs ook helemaal van de tunneldiscussie af wilden. Dat is dus niet gelukt. Over de tunnel kan in de participatiefase volop gesproken worden en bovendien wordt de komende tijd ook o.a. bestudeerd of voor een deel van het traject een tunnel wel mogelijk is. Met deze de afspraken is de tunnel dus niet begraven, hoewel de sommige media ons dat wel doen geloven. Zoals RTV-Noord. Tja, en dat terwijl Bleker, CDA en PvdA dus uitstel van de besluitvorming moeten slikken, net als blijvende discussie over de tunnel en nader onderzoek naar bruikbare elementen daarvan.


Het besluit van deze week is voor mij dan wel beter dan verwacht, maar daarmee bepaald nog niet optimaal. De tunnelvariant die GroenLinks wil lijkt niet goedkoper te kunnen en het wordt wel erg moeilijk aan het extra geld van 600 miljoen euro te komen. Het heeft logischerwijs tot gevolg dat de tunnelvariant als geheel op dit moment als niet-realistisch wordt gezien.


Er zijn nu een paar maanden om te kijken of de volledige tunnel toch nog lukt. Kan het goedkoper door bijvoorbeeld de afslag Hereweg te schrappen en niet onder het Oude Winschoterdiep door te gaan, want op die plek kunnen al decennia toch al geen boten meer varen. En uitzoeken of tolheffing een oplossing is om de tunnel te financieren. We kunnen er van uit gaan dat de Stadjers in de Participatiefase zulke vragen zullen stellen. En we zullen ook horen of het plan de het tunnel als ‘niet-realistich’ te bestempelen, wel draagvlak heeft. Ik ben heel benieuwd. Ook naar wat de nieuwe variant ‘Zuidtunnel’ voor kansen biedt.


Wat de komende maanden moet van de kant van de overheden ook moet gebeuren is dat wat het kabinet heeft aangegeven in reactie op de commissie Elverding: dat het uitgangspunt van de verkenningsfase is dat het infrastructurele project niet op zich zelf, maar in zijn omgeving wordt beoordeeld. Kwaliteit in brede zin moet dus voorop staat. Als dat serieus wordt opgepakt is de variant ‘parallelstructuur’ al geen optie meer en de ‘weg-op-palen’ variant wordt het ook moeilijk'.

 

www.dsg.nl