nieuws

11 sep 2012, 09:09

Groningen krijgt voor het eerst in de geschiedenis openbare verhoren gemeenteraad

De politiek in Groningen gaat een beetje lijken op de Amerikaanse, zoals die wel eens te zien is in films of op CNN, dankzij openbare verhoren door politioi.
De politiek in Groningen gaat een beetje lijken op de Amerikaanse, zoals die wel eens te zien is in films of op CNN, dankzij openbare verhoren door politioi.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groninger gemeenteraad gaat voor het eerst in de geschiedenis het middel van openbare verhoren toepassen. Dat gaat gebeuren in de kwestie van de Verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs.

Aanleiding voor het raadsonderzoek was het feit dat eerder dit jaar bleek dat zowel het eigen vermogen als de bruidsschat bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs te laag waren vastgesteld. Er werd toen door de gemeenteraad besloten een extra bedrag van 11,5 miljoen euro beschikbaar te stellen.


De openbare verhoren waartoe de onderzoekscommissie Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs in juli besloot, zullen plaatsvinden op 19, 20 en 21 september. De commissie zal dertien openbare verhoren houden.

Het is voor het eerst dat er in een Gronings raadsonderzoek openbare verhoren worden gehouden. Verhoord zullen worden (oud) wethouders, (oud) raadsleden, (oud) ambtenaren en vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en van O2G2. De verhoren vinden plaats op het Stadhuis, belangstellenden zijn vrij om de verhoren vanaf de publieke tribune bij te wonen of te volgen via internet.

Een compleet overzicht van het programma vindt u via: gemeente.groningen.nl/gemeenteraad Met de openbare verhoren wil de commissie informatie die verkregen is in de eerste fase van het onderzoek verifiëren. Bovendien vindt de commissie het onderwerp van dusdanig belang dat zij publiekelijk zichtbaar wil maken hoe het proces van verzelfstandiging zich heeft voltrokken.

De onderzoekscommissie Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs, die op 25 april 2012 door de gemeenteraad werd ingesteld, bestaat uit de raadsleden Erica van Lente, Rosita van Gijls wijk, Benni Leemhuis, Jan Seton (voorzitter) en Arno Rutte.