nieuws

06 nov 2014, 17:05

Groningen krijgt toch Vondelingenkamer

Stichting ‘Beschermde wieg’ opent vrijdag toch een vondelingenkamer in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vrijdag 7 november opent de stichting  ‘Beschermde wieg’ een vondelingenkamer in Groningen.

Fiom, specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen,  is geen voorstander van de invoering van vondelingenkamers. Vroegtijdige en laagdrempelige hulp aan zwangere vrouwen moet centraal staan,aldusdeze organisatie in onderstaande reactie


Rineke van Kessel, directeur/bestuurder van Fiom:  ‘Uiteraard vinden wij iedere vondeling één teveel. We verwachten echter dat een vrouw in paniek de vondelingenkamer niet zal bereiken. Vrouwen die wel in staat zijn bewust te handelen, kunnen kiezen voor een ‘geheime bevalling’ en hun kind tijdelijk in een pleeggezin laten plaatsten of afstaan ter adoptie. Hiermee creëer je contactmomenten met moeder en kind om hulp te bieden en de biedt je de mogelijkheid voor de moeder om op haar besluit terug te kunnen komen.

 

Een kind dat bij een vondelingenkamer wordt afgegeven zal niet weten wie zijn biologische ouders zijn. En weten van wie je  van afstamt is een fundamenteel  recht en tevens van essentieel belang voor het kind. Kinderen die  niet weten van wie ze afstammen,  hebben op latere leeftijd een grote kans op identiteitsproblemen.  Daarnaast krijgt de moeder niet de medische – en andere zorg die zij nodig heeft. Ook de rechten van de biologische vader die wel voor zijn kind zou willen zorgen, worden hierdoor te niet gedaan’.

 

Onderzoek naar vondelingenluiken

Uit Duits onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van ‘babyklappen’ niet leidt tot een afname van het aantal vondelingen buiten de luiken om. Ook blijkt dat het vondelingenluik een aanzuigende werking kan hebben op het te vondeling leggen. Jaarlijks werden daar gemiddeld 100 baby’s in de luiken gelegd. Uit Hongaars onderzoek blijkt dat 15 van de 16 baby’s door mannen in een babyluik zijn gelegd. Het is daarmee niet duidelijk vanuit welke omstandigheden dit gebeurt. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn eerwraak of van kinderen die uit seksueel misbruik geboren zijn.

 

Vrouw in paniek

Van Kessel vervolgt: ‘Vrouwen die hun kind te vondeling leggen, zijn in paniek. Ze bevinden zich na de bevalling in  (psychische) nood en zien geen andere uitweg, vaak uit angst of door sociale druk. Maar de problemen van de vrouw zijn niet opgelost na het  achterlaten van haar kind.
Fiom heeft meer dan tachtig jaar ervaring in de begeleiding van vrouwen die afstand doen van hun kind. We hebben gezien dat vrouwen allerlei psychische klachten kunnen krijgen die een leven lang kunnen doorwerken. Het is belangrijk dat de moeder al in een vroeg stadium van haar zwangerschap professionele hulp geboden krijgt. Als een vrouw op tijd hulp vindt, kan worden voorkomen dat zij in een panieksituatie terecht komt en haar kind te vondeling legt’.

 

Bevallen onder geheimhouding

Er is  hulp beschikbaar voor zwangere vrouwen in nood, ook in situaties van seksueel misbruik en angst voor eerwraak. In Nederland is het mogelijk om onder geheimhouding te bevallen, waarna de vrouw het kind kan afstaan ter adoptie. Van Kessel: ‘Wij vinden dat de oplossing ligt in het investeren in bekendheid van deze bestaande mogelijkheden van hulp. Vrouwen kunnen in ieder geval bij ons terecht.’