nieuws

29 okt 2015, 10:10

Groningen krijgt er mogelijk 7500 inwoners bij: Ten Boer kiest voor Stad

 Groningen krijgt er mogelijk 7500 inwoners bij: Ten Boer kiest voor Stad

De gemeente Groningen kan binnenkort mogelijk de grens van 200.000 inwoners passeren. De gemeenteraad van Ten Boer kiest er in meerderheid namelijk voor om bij een herindeling samen te gaan met de stad Groningen. En dat lijkt niet onlogisch, omdat Ten Boer op slechts tien kilometer ten noord-oosten van Groningen ligt, en veel inwoners als forens hun werk hebben in de stad Groningen

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de raadsvergadering van 28 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Ten Boer gesproken over herindeling. Alleen de ChristenUnie in Ten Boer was er als enige fractie op tegen om op dit moment al te kiezen voor herindeling met de Stad.

 

Het was de eerste keer dat de gemeenteraad inhoudelijk sprak over de herindeling. Eerder had de gemeenteraad besloten het pas over herindeling te willen hebben als de financiële situatie duidelijk was. Dat is nu het geval en daarom stond de herindeling op de agenda. Door het college waren drie scenario’s uitgewerkt: de huidige samenwerking voortzetten, herindeling met Groningen of herindeling met andere gemeenten.

 

CU-raadslid Piet Haanstra:  “De gemeente Ten Boer heeft sinds 2007 een prima werkend samenwerkingsmodel met Groningen. De ChristenUnie wil deze samenwerking voortzetten. Een herindeling heeft voor de inwoners van de Gemeente Ten Boer bij voortzetting van dit samenwerkingsmodel volgens onze fractie geen toegevoegde waarde. Daarnaast is er momenteel door de kleine omvang van de gemeente een kleine afstand tussen inwoners en gemeentebestuur, hierdoor weet het gemeentebestuur wat er leeft onder haar inwoners.”

 

Ook wijst her CU-raadslid er op dat onderzoek heeft aangetoond dat een gemeente na herindeling niet goedkoper en efficiënter werkt. Inwoners komen meer op afstand te staan. “Wij vinden met name de kleine afstand tot de burger erg belangrijk, bij alle andere genoemde scenario’s komt dit in gedrang”, aldus Haanstra.

 

Verder had de ChristenUnie liever gezien dat als het wel tot een herindeling zou komen, ook mogelijke andere opties zouden worden onderzocht, bijvoorbeeld met onder andere Bedum en Winsum, die qua gemeente veel op Ten Boer lijken, of Slochteren en Hoogezand.

 

De andere fracties van de gemeenteraad waren er echter al wel uit en willen richting de stad. Dit betekent dat de ChristenUnie actief en op positieve manier zal meedenken in het verdere proces.

====

Foto: Het vernieuwde, in klassieke stijl opgebouwde, centrum van Ten Boer. Foto: snipview.com (H.W.Fluks)