nieuws

28 mei 2008, 21:09

Groningen knoopt nauwere banden aan met Bremen

Vandaag, donderdag 29 mei, brengt de burgemeester van Bremen, de heer Jens Böhrnsen, een bezoek aan Groningen. Burgemeester Jacq. Wallage ontvangt hem op het stadhuis. Een belangrijk gespreksonderwerp is de verdere samenwerking tussen Bremen en Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Verder is er onder andere aandacht voor de stedelijke ontwikkeling van Groningen, de tram en het Forum, en staat bij het UMCG het Skills-Project op de agenda. In het Treslinghuis staat de openbare bibliotheek centraal met de nieuwe mogelijkheden op ict gebied.
Burgemeester Wallage heeft in 2006 een bezoek aan Bremen gebracht, waar hij de heer Böhrnsen heeft uitgenodigd voor een tegenbezoek. Het is de eerste keer dat een burgemeester van Bremen een officieel bezoek brengt aan Groningen.

Groningen heeft een zusterstadrelatie met Oldenburg. In de intergemeentelijke contacten met Bremen en Hamburg vindt uitwisseling plaats op thema’s als stedelijke ontwikkeling (creatieve stad), kennis & innovatie en duurzame mobiliteit. Begin 2008 heeft Groningen senator Gedaschko uit Hamburg ontvangen. Burgemeester Wallage heeft dit jaar een tegenbezoek aan Hamburg gebracht.

De stad Bremen telt ruim 550.000 inwoners en is daarmee de tiende grootste stad van Duitsland. Bremen heeft een haven van wereldformaat. De rol die Bremen vervult in Noord-Duitsland en de landsdelige betekenis van Groningen maakt samenwerking wederzijds interessant. Dit geldt naast economische samenwerking zeker ook voor contacten op het gebied van cultuur en kennis.