nieuws

13 jan 2002, 00:12

Groningen is betutteling Den Haag zat

Het college van Groningen voelt zich betutteld door Den Haag. Volgens de Groningse wethouder R. Paas (CDA) bemoeit het Rijk zich nog altijd teveel met de wijze waarop gemeenten hun geld besteden. Dit in tegenstelling tot de intentie meer aan de grote steden zelf over te laten. De meest recente frustraties gaan over de wijze waarop minister Van Boxtel van Grote Steden-beleid in het najaar nog plotseling miljoenen euro’s verdeelde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,De eerste reactie was dat als het zo moet, dat maar niet. Maar we konden dat geld uiteraard goed besteden, dus we hebben een bestedingsvoorstel geschreven, al moest dat in grote haast en volgens Haagse voorwaarden. En dat terwijl we zelf een uitgebreid eigen stelsel hebben om dat soort projecten op te zetten. Het zou goed zijn als Den Haag de kunst van het afstand houden beter in het oog zou houden’’.
Groningen neemt met de kritiek een stap richting evaluatie va het Grote Steden-beleid van minister Van Boxtel. Ook andere grote steden werken aan een beoordeling van dit beleid. ,,De minister is van goede wil, maar het is onder meer van belang dat gelden in het land breder, dus voor niet volledig vastgestelde doelen, mogen worden besteed.’’ Dat betekent dat rijksgelden, de zogeheten specifieke uitkeringen, vanuit een bepaald departement, niet altijd tot de laatste cent aan het met dat departement corresponderende doel worden besteed. ,,Het beleid zou daardoor krachtiger kunnen worden.’’