nieuws

10 apr 2008, 09:09

‘Groningen in tien jaar duurste gemeente van Nederland’, zegt ChristenUnie

De fractie van de Christen Unie is in het geweer gekomen tegen de volgens haar veel te sterke verhoging van de gemeentelijke belastingen in Groningen. Volgens fractievoorzitter David de Jong van deze partij is verhoging voor 2008 (4,5%) meer dan 2,5% hoger dan het inflatiepercentage. Wethouder Karin Dekker (GroenLinks) van financiën liet eerder deze week al weten dat David de Jong meestal goed is geïnformeerd, maar dat hij deze keer de plank finaal mis slaat. ‘Dat zijn we niet van hem gewend’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De fractie van de ChristenUnie in de stad Groningen heeft onderzoek gedaan naar de nominale verhoging van de tarieven in de stad Groningen. In een aangenomen motie van 19 december 2007 was daarop aangedrongen, maar het college verantwoordde slechts hoe het gaat en ziet geen aanleiding dat te veranderen. Uit het onderzoek blijkt dat de verhoging voor 2008 (4,5%) meer dan 2,5% hoger ligt dan het inflatiepercentage.

De ChristenUnie constateert dat de verhoging van de tarieven zelfs veel hoger ligt dan het inflatiecijfer. Ondanks de beloftes in veel verkiezingsprogramma’s van partijen in de stad Groningen, worden deze beloftes niet nagekomen. De ChristenUnie pleit voor een verhoging met maximaal het inflatiecijfer.

Het lijkt er veel op dat de raad de nominale verhoging als een vaststaand gegeven beschouwt, maar nadere bestudering maakt duidelijk dat het vergeleken met de toepassing bij overige gemeenten ook anders kan gaan. De enige gemeente die ook werkt met een gewogen gemiddelde is Eindhoven, maar deze verhoogde de tarieven met 2,09%, enkele tienden van een procent boven het inflatiecijfers. In de ons omringende gemeenten wordt maximaal 2% verhoogd, maar meerdere gemeenten nemen genoegen met nog minder.

De ChristenUnie moet constateren dat de lasten in de gemeente Groningen stevig uit de pas lopen en de afgelopen 5 jaren zijn de tarieven in ieder geval met ruim 8% meer gestegen dan de inflatie in ons land. Daarmee wordt de koopkracht van de inwoners van deze stad meer aangetast dan, wat de ChristenUnie betreft, strikt noodzakelijk is. “Als deze wijze van berekenen wordt gehandhaafd zal Groningen binnen tien jaar tot de duurste gemeente van het land worden uitgeroepen”, zo meentde ChristenUnie,

Wethouder Karin Dekker liet deze week via Radio Noord weten dat Groningen beslist niet uniek is met de verhoging van de tarieven. ’ Je kunt een stad als Groningen nu eenmaal niet vergelijken met bijvoorbeeld omliggende kleinere gemeenten. Wij hebben hier nu eenmaal stedelijke voorzieningen die we wel op peil moeten houden. We gaan er daarbij wel van uit dat de zwaarste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en dat de minima gespaard blijven’, aldus de wethouder.