nieuws

23 sep 2002, 00:12

Groningen in de knel met opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers

De gemeente Groningen komt in de knel met noodopvang voor uitgeprocedeerde, maar legaal in Nederland verblijvende asielzoekers. Groningen gaf vorig jaar als eerste grote gemeente in Nederland steun aan kerken die zich hadden ontfermd over vreemdelingen die niet meer terecht konden in asielzoekerscentra, maar die nog wel legaal in Nederland verblijven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De kerken kregen steun van de gemeente bij de opvang van een zestigtal vreemdelingen in het Heymanshuis, onder voorwaarde dat de vreemdelingen slechts korte tijd in dat huis zouden verblijven.
Maar in de praktijk is er van doorstroming in de als zeer tijdelijk bedoelde opvang nauwelijks sprake. De meeste van de circa zestig asielzoekers verblijven inmiddels meer dan een half jaar in het Heymanshuis. Afgelopen vrijdag heeft het bestuur van het Heymanshuis de stichting Noodhulp Dakloze Vreemdelingen Groningen getracht een Bosnische familie die al meer dan tien maanden in het huis verblijft uit te zetten. Maar op het laatste nippertje is besloten daar van af te zien.
Volgens woordvoerder Nico Beets van de gemeente Groningen is er rond de opvang van de asielzoekers in het Heymanshuis sprake van een groot probleem. ‘We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat de mensen er veel langer blijven dan we aanvankelijk dachten. En dat terwijl het huis volkomen ongeschikt is voor een langer verblijf. Het is meer een verwarmde wachtkamer, met als enige luxe een televisietoestel. Maar de mensen die er nu wonen, geholpen door tweehonderd vrijwilligers van de Groningse kerken, kunnen geen kant op’, aldus Beets.
Bij de asielzoekers die legaal in Nederland verblijven gaat het onder meer om ‘Dublinclaimanten’, waarvan een claim nog in behandeling is en om vreemdelingen die een tweede asielverzoek hebben ingediend en de uitslag in Nederland mogen afwachten. Volgens de gemeente heeft Groningen vorig jaar besloten de opvang te steunen, omdat gemeenten een zorgtaak hebben. ‘Maar eigenlijk vinden we dat het een taak is voor het Rijk om deze daklozen die hier legaal verblijven te helpen’. Volgens hem zoekt Groningen in overleg met de kerken nu naar een oplossing voor het probleem. ‘Daarbij doet zich nu wel de vraag voor hoeveel beleidsvrijheid we nog hebben nu minister Nawijn heeft laten weten dat gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers niet meer mogen helpen’.
Volgens de Werkgroep Vluchtelingen Vrij, die zich inzet voor hulp aan vluchtelingen, is het niet terecht dat vreemdelingen op straat mogen worden gezet door het bestuur van het Heymanshuis. ‘Daarmee is dit huis verworden van een humanitair project om nood te lenigen tot een alternatief verwijdercentrum op kosten van gemeenschapsgeld’. De Werkgroep vindt dat de gemeente Groningen zelf de opvang ter hand moet nemen.