nieuws

21 aug 2013, 09:09

Groningen in beroep tegen Greenpeace

De provincie Groningen gaat in beroep tegen de uitspraak van de bestuursrechter dat alle correspondentie met RWE en Nuon openbaar moet worden gemaakt. Greenpeace had die zaak aangespannen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Greenpeace had gevraagd om alle ruim 1700 documenten die betrekking hebben op de vergunning voor de bouw van de kolencentrale. De provincie Groningen weigerde 300 daarvan openbaar te maken, omdat die volgens haar onder 'intern beraad' (ambtelijk overleg met RWE/Essent) zouden vallen en dus geheim zijn. De rechtbank oordeelde in juli dat deze argumentatie in de meeste gevallen niet geldt. De provincie gaat tegen deze uitspraak in beroep.