nieuws

31 mei 2000, 00:12

Groningen herstelt ‘Familieraden’ in ere

Het lijkt een fenomeen uit lang vervlogen tijden: ‘Familieraden’. De provincie Groningen wil ze in ere herstellen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen wil ‘familieraden’ inschakelen om gezinnen met veel problemen beter te kunnen helpen. Groningen is op het idee gekomen naar het voorbeeld van Engeland, waar goede ervaringen zijn opgedaan met het fenomeen ‘familieraad’ bij het oplossen van gezinsproblemen.
Volgens de Groningse gedeputeerde voor welzijn H. Bleker (CDA) zijn er soms gezinnen met ernstige problemen waar de officiële hulpverlening vrijwel geen contact mee kan krijgen. Maar in plaats van met zo’n gezin kan de hulpverlening dan contact zoeken met een ‘familieraad’.
Dat kunnen familieleden zijn, maar ook andere mensen uit de naaste omgeving van de betreffende gezinnen.
De Stichting Jeugdzorg Groningen gaat in de provincie Groningen onderzoeken in hoeverre de familieraden inderdaad nuttig kunnen zijn in de hulpverlening. Daarbij werkt deze stichting samen met onder meer het randgroepjongerenwerk, de jeugdbescherming en het maatschappelijk werk.