nieuws

09 apr 2013, 18:06

‘Groningen heeft tram-miljoenen laten glippen’, aldus GroenLinks en ChristenUnie

Twee fracties in de gemeenteraad van Groningen vinden dat het college van B en W het geld dat aanvankelijk bestemd was voor de tram en vervolgens aan andere openbaar vervoer-projecten in de stad besteed had kunnen worden, heeft laten glippen. Het gaat om 340 miljoen euro. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten wil het geld nu ook besteden aan andere zaken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De raadsfracties van GroenLinks en de ChristenUnie willen een actualiteitendebat over de besteding van het tramgeld. Gisteren bleek volgens deze partijen dat het stadsbestuur na de Regiotram ook het geld daarvoor uit zijn handen heeft laten glippen. De nieuwe provinciale coalitie verdeelde naar eigen inzicht de 340 miljoen euro die beschikbaar is na het afblazen van de Regiotram en de spoorlijn Groningen-Heerenveen. Veel geld gaat nu naar andere doelen dan het openbaar vervoer in de stad, bijvoorbeeld naar provinciale wegen. De ChristenUnie en GroenLinks verwachten dat het openbaar vervoer in de stad hieronder zal lijden en vragen zich af of het stadse college heeft zitten slapen.

Maandag nog vergaderden raads- en bestuursleden van de RegioVisie Groningen-Assen (RGA) over een goed bereikbaarheidsplan als alternatief voor de RegioTram. Zonder alternatief dreigt de stad onbereikbaar te worden. Een concreet alternatief is nog niet gevonden en tijdens de bespreking van gisteravond bij de RGA bleek dat het ook ontbreekt aan geld voor veel ideeën. Tegelijkertijd werden in het nieuwe provinciale coalitieakkoord wél oplossingen met financiële dekking gepresenteerd, aldus GroenLinks en ChristetUnie.

ChristenUnie en GroenLinks zijn “verbijsterd” dat het Gronings college aan de gemeenteraad beloofd heeft op zoek te gaan zoekt naar een nieuw en goed alternatief bereikbaarheidsplan met ruime insteek voor het openbaar vervoer, maar ondertussen het geld voor die plannen lijkt kwijt te raken. De fracties vragen een actualiteitendebat aan over dit onderwerp. Dat zal plaatsvinden op woensdag 17 april.

De 340 miljoen euro betreft zogenaamd RSP-geld dat nog beschikbaar is door het afblazen van de Regiotram en de spoorlijn Groningen-Heerenveen. Het is geld dat door de hele regio is opgebracht, maar dat door de provincie Groningen wordt beheerd.