nieuws

02 nov 2000, 00:12

Groningen heeft nu literatuurkrant op Internet.

Groningen heeft er een nieuwe krant op Internet bij: de Literatuurkrant.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groninger Literatuurkrant geeft een indruk van wat er aan literaire activiteiten plaatsvindt in Noord Nederland, met name in Groningen Stad. Eén tot enkele malen per maand zal de krant worden aangevuld met verse items. De bijdragen kunnen bijvoorbeeld boekrecensies, verslagen van literaire avonden, een literaire agenda enzovoorts zijn, aangevuld met gedichten, korte verhalen of romanfragmenten van Noord Nederlandse schrijvers, foto's en ander beeld- geluids- of videomateriaal
De Groningse dichteres en journaliste Petra Else Jekel treedt op als samensteller / redacteur van de GLK. Zij brengt de bijdragen bijeen en redigeert ze waar nodig en / of levert eigen bijdragen
GLK is via de website van BeeldSpraak op verschillende manieren bereikbaar. JACK KOEHORST STICHTING BEELDSPRAAK LITERAIR TIJDSCHRIFT OPSPRAAK http://www.pen.nl/beeldspraak beeldspraak@nieuwegein2000.nl PETRA ELSE JEKEL GRONINGER LITERATUURKRANT http://www.crosswinds.net/~rugdichter/ petrajekel@hotmail.com