nieuws

02 apr 2008, 11:11

Groningen telt laagste aantal bijstandsklanten sinds jaren tachtig

De teller van de Groninger dienst SOZAWE stond op 1 april 2008 op 7.910 klanten. Met het huidige aantal klanten is de dienst SOZAWE door de historische achtduizendgrens grens gegaan en bevindt het klantenaantal zich weer op het niveau van begin jaren tachtig. Het laagste klantenaantal sinds ruim twee decennia is te danken aan de grote hoeveelheid mensen die vorig jaar extra uit de bijstand zijn geraakt. Dat waren er achthonderd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De komende jaren willen de medewerkers van SOZAWE zich extra inspannen om het aantal klanten in de SOZAWE-bestanden te laten dalen. Eind 2011 zou de dienst SOZAWE 5.700 klanten moeten tellen. Dat betekent dat de medewerkers jaarlijks meer klanten naar werk moeten begeleiden dan er zich melden voor een uitkering. Wethouder Peter Verschuren maakte één en ander woensdagochtend bekend tijdens een bijeenkomst voor SOZAWE-medewerkers. Hij dankte de medewerkers voor hun grote inzet, betrokkenheid en enthousiasme.

Terugkijkend concludeerde wethouder Verschuren dat 2007 een goed jaar was voor de gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werk. Het aantal jongeren in de bijstand daalde licht van 254 (2006) naar 226, het aantal inburgeraars steeg van 690 (2006) naar 852 en het aantal kunstenaars nam toe van 190 in 2006 naar 204 vorig jaar. Aan 4.299 mensen keerde de dienst SOZAWE in 2007 bijzondere bijstand uit. Na een grondige voorbereiding ondertekenden in september 2007 vijfenenveertig instellingen samen met wethouder Verschuren het Groninger Armoedepact tegen armoede en uitsluiting.


De inwerkingtreding van de Pardonregeling leverde extra werk voor de medewerkers van de dienst SOZAWE op. Aan 141 personen die onder de Pardonregeling vallen verstrekte SOZAWE een bijstandsuitkering. Daarnaast zijn er vanuit deze groep 165 aanvragen voor huisvesting ingediend. 

de Algemene Bijstandswet landelijk was ingevoerd en de sociale dienst in Groningen een paar honderd klanten telde, steeg in de jaren daarna het aantal bijstandontvangers. In 1976 telde de Groninger Sociale Dienst 3.232 klanten. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kampte de stad Groningen met een zeer forse werkloosheid. Jarenlang schommelde het werkloosheidspercentage om de 25 procent. Omstreeks twintigduizend Stadjers waren afhankelijk van een bijstandsuitkering die door de toenmalige Gemeentelijke Sociale Dienst werd verstrekt. Recentere cijfers laten het volgende beeld zien:

In april 1998 telde de dienst SOZAWE 13.243 klanten.
In april 2003 telde de dienst SOZAWE 9.314 klanten.
In april 2008 telde de dienst SOZAWE 7.910 klanten.