nieuws

03 sep 2008, 20:08

Groningen heeft hoogste toeristenbelasting; Kamer van Koophandel vergelijkt lasten

De Kamer van Koophandel Noord-Nederland stoort zich aan de ondoorzichtige berekeningssystematieken die gemeenten hanteren bij het vaststellen van de lokale lasten voor het bedrijfsleven. In een jaarlijks onderzoek heeft de Kamer alle lasten voor ondernemers op een rij gezet. De verschillen zijn groot. Een ondernemer die een bedrijfspand van € 500.000 wil bouwen is aan bouwleges in de gemeente Haren ruim € 18.000 kwijt. Hetzelfde pand in Nijefurd kost de ondernemer iets meer dan € 4.000. Wat de toeristenbelasting betreft heeft de gemeente Groningen met afstand het hoogste tarief van het hele Noorden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het rapport ‘Monitor lokale lasten 2008’ heeft de Kamer van Koophandel de lokale lasten van iedere gemeente in Noord-Nederland onderzocht. Het gaat hierbij om de OZB, rioolheffing, de toeristenbelasting, leges voor bouwvergunningen en de waterschapsheffingen. Aan de hand van acht voorbeeldbedrijven zijn de lasten systematisch geïnventariseerd. Belangrijkste conclusie is dat het wel duizenden euro’s kan schelen of een ondernemer in plaats A of in plaats B is gevestigd.

Bouwleges
Een ondernemer die een bedrijfspand van € 500.000 wil bouwen is aan bouwleges in de gemeente Haren ruim € 18.000 kwijt. Hetzelfde pand bouwen in Nijefurd kost de ondernemer iets meer dan € 4.000. Het argument dat de bouwgrond in Haren fors duurder is dan in de zuidwest hoek van Friesland gaat niet op. Gemeenten mogen, waar het gaat om bouwleges, uitsluitend de werkelijke kosten in rekening brengen.


OZB
Verreweg de grootste tariefverschillen zijn terug te vinden in de OZB heffing. De berekeningssystematiek van deze Onroerend Zaak Belasting is erg ingewikkeld en afhankelijk van meerdere variabelen, zoals de gehanteerde tarieven en WOZ waarde. Enkele gemeenten, met name in Friesland, begroten forse opbrengstsijgingen om financieel orde op zaken te stellen.

Een ondernemer in de detailhandel betaalt in Ameland € 985 aan OZB en rioolrechten. Dezelfde ondernemer in Reiderland betaalt echter € 3.587. Een kleine industriële ondernemer betaalt in Ameland € 3.148, in Reiderland € 11.721.

Toeristenbelasting
De gedachte achter de toeristenbelasting is dat gasten meebetalen aan de kosten van gemeenschapsvoorzieningen, waarvan ook zij gebruik maken. De opbrengst van de toeristenbelasting vloeit in de algemene middelen van de gemeente. De gemeente is dus vrij in de besteding ervan. Niet elke gemeente kent een toeristenbelasting. Van de 68 gemeenten in de noordelijke provincies zien 26 af van deze vorm van belasting.

De gemeente Groningen heeft met afstand het hoogste tarief. Voor een overnachting in een geclassificeerd hotel geldt een toeslag van 3 euro per persoon. Het hoge tarief heeft de afgelopen jaren al geleid tot veel gemor onder hoteleigenaren. Ter vergelijking: een hotelgast in Heerenveen betaalt € 0,35 voor een overnachting. Ook in vergelijking met andere grote steden biedt Groningen zijn gasten een duur onthaal. Zo betaalt een hotelgast in Leeuwarden geen toeristenbelasting en is hij in Assen € 0,70 per nacht kwijt.

Campinggasten betalen in Groningen € 1,50 per nacht. Van de gemeenten waar toeristenbelasting wordt geheven is de campinggast wederom in Heerenveen, met een toeristenbelasting van € 0,35 per nacht, het goedkoopst uit.

Groningen ‘duur’

Opvallend is dat de gemeenten in de provincie Drenthe een zeer evenwichtig beeld laten zien. Geen enkele gemeente in deze provincie kan voor enig bedrijf op noordelijke schaal als duur worden aangemerkt. Van de grote steden zijn Groningen en vooral Leeuwarden duur.

De Kamer van Koophandel vindt het belangrijk dat alleen de werkelijke kosten van de overheidsdienstverlening in rekening worden gebracht. Ook dienen de lasten transparant te zijn. Aan deze wens wordt nog steeds onvoldoende voldaan. Er is zo’n veelvoud aan grondslagen en berekeningsmethoden dat onderlinge vergelijking maar beperkt mogelijk is. De rapportage is verzonden aan ondernemersverenigingen, de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, alsmede aan alle noordelijke gemeenten en kan als basis dienen voor het overleg tussen ondernemers en gemeenten over begrotingen en tarieven voor 2009.

Bron: Persverklaring Kamer van Koophandel Noord Nederland