nieuws

22 okt 2002, 00:12

Groningen heeft 20 miljoen euro voor nieuw beleid

B en W van Groningen hebben het volgend jaar, 2003, bijna 20 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe beleidsmaatregelen. Maar Groningen gaat ook flink bezuinigingen omdat de inkomsten van het Rijk naar verwachting fors zullen teruglopen. Dat blijkt uit de maandagmiddag door wethouder Karin Dekker (GroenLinks) gepresenteerde gemeentebegroting voor 2003.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De totale gemeentebegroting voor 2003 omvat 855 miljoen euro. Daarbinnen heeft het college 5,5 miljoen euro structureel en 13,3 miljoen incidenteel (eenmalig) voor nieuw beleid vrijgemaakt.
Daarnaast zijn er in het collegeprogramma afspraken gemaakt over het verhogen van het OZB-tarief (2,4 miljoen euro aan inkomsten) en het beschikbaar stellen van een extra budget voor verkeersmaatregelen (600.000 euro). In totaal is zo voor 2003 5,5 miljoen euro structureel en 13,3 miljoen euro incidenteel vrijgemaakt.
Nederland heeft te maken met een lagere economische groei. Voorgenomen landelijke bezuinigingen zullen ook in Groningen merkbaar zijn. Daarnaast moet ook de stad bezuinigen om te kunnen blijven investeren in nieuw beleid. Bij ongewijzigd beleid krijgt de gemeente vanaf 2004 te maken met een oplopend begrotingstekort, zo blijkt uit het meerjarenbeeld. B&W kondigden in het collegeprogramma al bezuinigingen aan van 9,5 miljoen euro. Het college verwacht volgend voorjaar concrete bezuinigingsmaatregelen te kunnen presenteren. De financiƫle effecten van de bezuinigingsmaatregelen zullen in de begroting van 2004 zichtbaar gemaakt worden.
Het college legt de begroting 2003 inclusief alle voorstellen voor nieuw beleid voor aan de gemeenteraad. Die behandelt de gemeentebegroting 2003 op woensdag 13 november 2002. Een week daarvoor, op 5 november 2002, komt de gemeentebegroting aan de orde in raadscommissie Financiƫn en Veiligheid.